leczenie operacyjne złamań

LECZENIE OPERACYJNE ZŁAMAŃ:

 

Leczenie operacyjne złamań – chirurgia stopy jest dość młodą i prężnie rozwijającą się dziedziną ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Amerykańskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego (AOFAS) założono w 1969 roku, a europejskie (EFAS) powstało w Kolonii w 1998 roku. Wyodrębnienie tej okolicy ludzkiego ciała nastąpiło z względu na to, że leczenie operacyjne złamań stopy rządzi się nieco innymi prawami niż standardowe leczenie w ortopedii i traumatologii. Stosuje się inne techniki operacyjne i sposoby postępowania terapeutycznego. Dla przykładu bardzo często, w porównaniu z innymi okolicami ludzkiego ciała, wykonuje się zabiegi tzw. artrodezy tj. usztywnienia danego stawu lub stawów. W tych przypadkach, mimo utraty ruchu w danym stawie, często funkcja całej kończyny jest taka sama jak kończyny nieoperowanej. Z drugiej strony ten sam efekt kliniczny można osiągnąć rożnymi technikami operacyjnymi i sposobami wykonania operacji. Wybór najwłaściwszej metody zależy w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia chirurga stopy. Nie bez wpływu jest również dostępność danej techniki ? najczęściej najnowsze procedury wymagają specjalistycznego sprzętu oraz nowoczesnych (a przez to niestety często dość drogich) implantów. Dla przykładu w leczeniu palucha koślawego opisanych jest ponad 150 procedur operacyjnych. Jednakże znaczna większość z nich ma obecnie znaczenie historyczne. Postępy w medycynie sprawiły, że starsze, mniej efektywne metody są wypierane przez nowsze. Każdy z chirurgów stopy stosuje kilka-kilkanaście z nich dobierając odpowiednią metodę do danego pacjenta i jego deformacji. Nie ma pojedynczego, uniwersalnego sposobu leczenia dla każdej stopy a wybór metody często wspólnie ustala chirurg z pacjentem, kierując się jego preferencjami i oczekiwaniami. Leczenie operacyjne złamań stopy i stawu skokowego zostało wyodrębnione z ogólnej ortopedii również ze względu na mnogość i różnorodność rodzajów zabiegów operacyjnych. Często oprócz operacji na tkance kostnej, wykonuje się zabiegi na mięśniach, ścięgnach, nerwach tej okolicy, a także tkankach okolicy stawów (torebka stawowa, więzadła, chrząstka stawowa).

leczenie operacyjne złamań

Leczenie operacyjne złamań – metody:

Leczenie operacyjne złamań prowadzone jest metodą klasyczną, mini inwazyjną a także artroskopowi i endoskopową. Dodatkowo chirurg stopy, oprócz wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń tej okolicy, musi znać podstawy biomechaniki chodu, zaopatrzenia ortopedycznego stopy, podologii, rehabilitacji. Leczenie operacyjne złamań w obszarze stopy i stawu skokowego w dużej części powinno być wykonywane przez chirurga zaznajomionego ze specyfiką tego obszaru ludzkiego ciała.

Tagi: leczenie operacyjne złamań, leczenie operacyjne stopy

PORADNIA CHORÓB STOPY: LECZENIE OPERACYJNE ZŁAMAŃ

Skontaktuj się z nami i umów na wizytę: (22) 127-07-07

haluksy

 

 

Sprawdź więcej informacji:

 

LECZENIE OPERACYJNE ZŁAMAŃ

 

Dużo złamań potrzebuje leczenia operacyjnego. Odnosi się to przede wszystkim do złamania ze znacznym przemieszczeniem odłamów. Pamiętać jednak należy, że w przypadku niektórych kości dopuszczalne są większe przemieszczenia, zaś w innych mniejsze.

  W wypadku złamania śródstawowego, czyli takiego, które przebiega przez chrząstkę stawową odłamy powinny być nastawione anatomicznie. Zatem przeważająca większość tego typu złamań wymaga leczenia operacyjnego (leczenie operacyjne złamań).

  W przypadku niektórych złamań może okazać się, że lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie małoinwazyjnej metody, która co prawda nie pozwala idealnie nastawić złamanych kości, ale za to inwazyjność metody jest niewielka co sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia. Po nastawieniu odłamów kości są one zespalane za pomocą specjalnych śrub, płytek bądź gwoździ. Doskonałą sytuacją jest osiągnięcie tzw. zespolenia stabilnego, kiedy połączenie kości jest tak mocne, że nie trzeba zakładać gipsu, co natomiast pozwala na dużo szybszą rehabilitację.

Złamania najczęściej powstają w wyniku urazów komunikacyjnych, upadku z wysokości, bądź podczas uprawiania sportu. Wczesnymi objawami złamania kości skokowej jest mocny ból, obrzęk oraz trudności w obciążaniu uszkodzonej kończyny. Wczesna diagnostyka polega na wykonaniu klasycznych radiogramów w specjalnych projekcjach. W wielu przypadkach dla znacznie dokładniejszej oceny złamania niezbędne jest wykonanie badania tomografii komputerowej.

Sposób leczenia złamań kości skokowej zależy od typu oraz stopnia ciężkości pierwotnego uszkodzenia. Pacjentów ze złamaniami bez przemieszczenia leczymy zachowawczo w wygodnych opatrunkach gipsowych monitorując radiologicznie poprawność ustawienia odłamów – leczenie operacyjne stopy. W złamaniach z każdego rodzaju przemieszczeniem, preferowane jest leczenie operacyjne celem anatomicznego odtworzenia kształtu kości – zwłaszcza powierzchni stawowych – ze stabilizacją odłamów drutami K, bądź mikropłytkami. Po leczeniu operacyjnym kończyna dolna jest unieruchomiona w opatrunku gipsowym na okres sześciu do ośmiu miesięcy, z zakazem obciążania stawania na stopie przez okres około trzech miesięcy (leczenie operacyjne stopy).

[bws_related_posts]

 

Call Now Button