Haluksy – najczęstsze pytania

W większości przypadków przy zastosowaniu nowoczesnych metod i implantów nie jest konieczne unieruchomienie w opatrunku gipsowym. Pacjent przez kilka tygodni po operacji chodzi w specjalnym obuwiu pooperacyjnym, którego model dostosowany jest do typu operacji.

Operacja palucha koślawego wykonywana jest w znieczuleniu – podczas jej trwania Pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych. Po operacji rutynowo używane są leki przeciwbólowe, w celu maksymalnego zminimalizowania dolegliwości.

Przy dawniej stosowanych metodach częstość nawrotów szacowano nawet na 30%. Obecnie, przy stosowanych w naszej Klinice nowoczesnych metodach, częstość nawrotów wynosi około 3-5%. Należy pamiętać, że żadna metoda leczenia palucha koślawego nie daje 100% gwarancji braku nawrotu deformacji.

W literaturze opisanych jest ponad 150 operacji korekcyjnych palucha koślawego. Większość z nich przeszła jednak obecnie do historii. Oznacza to, że nie istnieje jedna metoda dobra dla wszystkich Pacjentów. Przy kwalifikacji do leczenia operacyjnego bierze się pod uwagę takie czynniki jak: wiek, stopień deformacji, uszkodzenia chrząstki stawowej, współwystępowanie innych deformacji, stopień aktywności fizycznej i występowanie chorób układowych (np. cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów). Do najczęściej wykonywanych w naszej Klinice operacji należą: osteotomia MICA, Scarf, Chevron, Akin, artrodeza stawu śródstopno-palcowego I, operacja Lapidusa. Dodatkowo w wielu przypadkach, aby zwiększyć skuteczność leczenia stosujemy jednoczasowo kilka procedur operacyjnych.

Znaczna większość wykorzystywanych przez nas implantów (wkręty, płytki) wykonana jest ze stopu tytanu, a nie ze stali. Pozwala to na wykonywanie pełnej rehabilitacji (włącznie z zabiegami fizykoterapeutycznymi). Nie przeszkadzają one również w wykonywaniu badania rezonansu magnetycznego (MRI). Reakcje uczuleniowe na implanty tytanowe są niezwykle rzadkie (w literaturze światowej opisane są jedynie nieliczne przypadki), zatem u znacznej większości Pacjentów nie jest konieczne ich usuwanie.

Większość operacji, dla dobra Chorego oraz zapewnienia mu odpowiedniego komfortu, wymaga pozostania w klinice na jedną noc (Pacjent jest przyjmowany jednego dnia rano, w tym samym dniu wykonywana jest operacja, a wypis następuje dnia następnego). Wyjątkowo rzadko wymagany jest dłuższy pobyt. Czasem przy mniejszych operacjach możliwe jest wyjście ze szpitala tego samego dnia.

Następnego dnia po operacji Pacjent może chodzić w specjalnym obuwiu pooperacyjnym. Aby nie dopuścić do zbytniego obrzęku stopy, przez pierwsze 2-3 tygodnie zalecamy Pacjentom unikać dłuższego trzymania stopy w dole. Szwy usuwa się około 2-3 tygodnie po operacji. Powrót do normalnego, wygodnego obuwia następuje zwykle po 5-6 tygodniach, a do aktywności sportowej na ogół po około 3 miesiącach. Przebieg pooperacyjny jest różny w zależności od osobniczych cech Pacjenta.

Paluch koślawy (halluks) to złożona deformacja stopy. Nie jest to, jak sądzi większość Pacjentów, jedynie problem tzw. „wystającej kostki”. Z reguły wiąże się z nim występowanie płaskostopia poprzecznego, które jest przyczyną tzw. metatarsalgii, czyli silnych dolegliwości bólowych w obrębie przodostopia. W naszej opinii sama obecność halluksa bez dolegliwości bólowych nie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego.

W przypadkach mało zaawansowanych (niewielkie odchylenie palucha, brak płaskostopia poprzecznego, palców młotkowatych, metatarsalgii) z niewielkimi dolegliwościami bólowymi, pewną ulgę może przynieść zastosowanie rehabilitacji i leków przeciwzapalnych. Istnieje również na rynku wiele odmian specjalnych wkładek, aparatów, separatorów, które również mogą zmniejszyć dolegliwości. Należy jednak pamiętać, że nie zmniejszają one deformacji i działają jedynie w momencie ich używania. Nie ma również żadnych dowodów, że hamują one dalszy rozwój deformacji. Zachęcamy jednak, aby każdy Pacjent spróbował ww. środków przed podjęciem decyzji o leczeniu operacyjnym.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button