Haluksy – objawy

Objawy haluksów

Paluch koślawy to złożona deformacja przodostopia, najczęściej o charakterze postępującym. Wbrew niektórym opiniom, nie jest to jedynie problem kosmetyczny. U większości pacjentów powoduje dolegliwości bólowe, trudności w doborze obuwia, często prowadzące do znacznego ograniczenia sprawności. Dodatkowo wraz z postępem schorzenia dołączają się deformacje towarzyszące takie jak palce młotkowate, płaskostopie poprzeczne i metatarsalgia.

Do najczęstszych objawów palucha koślawego możemy zaliczyć:

  • poszerzenie przodostopia;
  • trudności z doborem obuwia;
  • szpotawe ustawienie I kości śródstopia;
  • koślawe ustawienie palucha;
  • skręcenie palucha wokół jego osi (tzw. pronacja);
  • zaczerwienie i uwypuklenie okolicy przyśrodkowej głowy I kości śródstopia (tzw. bunion);
  • ból nad egzostozą;
  • ból promieniujący wzdłuż palucha powstały wskutek ucisku nerwu skórnego grzbietowego palucha;
  • zaburzenia czucia palucha;
  • konfliktowanie palucha z palcem II mogące powodować jego deformację młotkowatą.

Dolegliwości bólowe mogą również występować w obrębie palców II-IV wskutek ich młotkowatej deformacji i obcierania przez buty.

Inne bóle stopy

Często wraz z postępem schorzenia dołączają się bóle po stronie podeszwowej stopy, związane z obecnością płaskostopia poprzecznego. Płaskostopie poprzeczne powoduje powstawanie przeciążeń pod pozostałymi kośćmi śródstopia, co wywołuje ból zwany metatarsalgią. Płaskostopie poprzeczne może również prowadzić do podrażniania nerwów w obrębie przodostopia i powstawania neuralgii Mortona.

Paluch koślawy na skutek nieprawidłowego ustawienia w stawie MTP I sprzyja rozwojowi zmian zwyrodnieniowych w obrębie tego stawu. W takiej sytuacji dolegliwości bólowe występują przy ruchach już nie tylko nad egzostozą, ale w obrębie całego stawu.

W przypadku podanych powyżej objawów zalecamy konsultację z lekarzami Poradni Chorób Stopy. Dzięki specjalistycznej opiece i indywidualnie opracowanemu programowi leczenia, nasi pacjenci mają szansę powrotu do zdrowia i aktywności, które wcześniej były utrudnione z powodu występowania haluksów.

Call Now Button