Choroba Haglunda (pięta Haglunda) to deformacja tylnej części kości piętowej. Polega ona na powiększeniu tylnej i tylno-górnej części guza piętrowego. W okolicy tej znajduje się przyczep ścięgna Achillesa, stąd deformacja ta może prowadzić do zapalenia kaletek okolicy przyczepu ścięgna Achillesa oraz zapalenia samego przyczepu ścięgna. Do podstawowych objawów choroby zalicza się ból ww. okolicy, obrzęk, zaczerwienienie, powiększenie obrysów guza piętowego. Objawy ulegają zaostrzeniu po noszeniu ciasnego obuwia z twardym zapiętkiem. Z czasem mogą dołączać się objawy wynikające z przejścia procesu zapalnego na ścięgno Achillesa.

Przyczyny:

Przyczyny wystąpienia tej deformacji są złożone. Obserwuje się rodzinne występowanie pięty Haglunda. Dodatkowo znacznie wysklepiony łuk podłużny przyśrodkowy stopy (tzw. potocznie wysokie podbicie) sprzyja powstawaniu konfliktu tylnej części kości piętowej z obuwiem. Przyczyną tej dolegliwości jest również szpotawość tyłostopia oraz przykurcz ścięgna Achillesa – choć tak naprawdę w większości przypadków jest on jej skutkiem, gdy proces zapalny z podrażnionej tylnej okolicy kości piętowej przechodzi na ścięgno.

Rozpoznanie:

Rozpoznanie oparte jest na badaniu klinicznym. W większości przypadków wskazane jest wykonanie badania USG (ocena rozległości procesu, ocena morfologii ścięgna Achillesa) i badania RTG. W późniejszych stadiach choroby, przy wystąpieniu zapalenia przyczepu ścięgna Achillesa w obrazie RTG widać typowe ostrogi kostne okolicy tylno-górnej kości piętowej.

Leczenie:

Początkowo stosuje się leczenie nieoperacyjne – noszenie obuwia bez pięt (chodaki, klapki, japonki, itp.), chłodzenie, rehabilitację oraz leki przeciwzapalne (stosowane miejscowo lub ogólnie). Czasem w zmniejszaniu objawów skuteczne są specjalne ortezy podnoszące piętę lub ochraniające okolicę bolesną. Przy braku skuteczności wskazane jest leczenie operacyjne, którego zakres zależy od stadium choroby. W początkowych etapach z reguły wystarcza usunięcie przerośniętego fragmentu tkanki kostnej. Można tego dokonać drogą klasyczną lub technikami mini inwazyjnymi z użyciem artroskopu i specjalnych urządzeń do usuwania tkanki kostnej. W późniejszych stadiach oprócz usunięcia tkanki kostnej konieczne jest leczenie rozwiniętego zapalenia ścięgna Achillesa, często połączonego z jego przykurczem. Stosuje się techniki oczyszczania miejsca przyczepu, osteotomii (przecięcia i przesunięcia fragmentu) kości piętowej, na przeszczepach innych ścięgien zastępujących funkcję ścięgna Achillesa skończywszy.

Tagi: choroba Haglunda

Call Now Button