Mobilizacja stawów jest częścią terapii manualnej, która zajmuje się dysfunkcjami w układnie kostno-mięśniowym. W przypadku dysfunkcji stawu możemy mieć do czynienia z ograniczeniem ruchomości, czyli hypomobilnością. Jeśli przypuszczamy, że przyczyna ograniczenia ruchomości tkwi w stawie to korzystamy z technik mobilizacji stawu.

W celu szybkiego rozpoznania przyczyn ograniczenia ruchomości w danym stawie stosuje się badanie tzw. gry stawowej, która powinna występować we wszystkich prawidłowo zbudowanych stawach. Do elementów gry stawowej możemy zaliczyć : trakcje, ślizgi i kompresje. Jeśli ruch ślizgowy w stawie jest ograniczony, to ruchy czynne i odpowiadające im ruchy bierne również zostaną zaburzone. Ograniczenie ruchomości w stawie często łączy się z występowaniem dolegliwości bólowych.

Fizjoterapeuta używając odpowiedniej siły przesuwa względem siebie powierzchnie stawowe, a mobilizacja odbywa się w kierunku zablokowanego ruchu. Oprócz biernych mobilizacji istnieją również czynne, wykonywane przy pomocy siły mięśni pacjenta. Celem mobilizacji stawowych jest odblokowanie stawu, poprawa jego ruchomości oraz zmniejszenie bólu.

Tagi: mobilizacja stawów

Call Now Button