Błona maziowa stanowi wewnętrzną część stawu skokowego. Jedną z jej funkcji jest produkcja mazi stawowej, która wypełniając jamę stawu zmniejsza tarcie między powierzchniami i odżywia chrząstkę stawową dalszego końca kości piszczelowej i strzałkowej orz bloczka kości skokowej.

Przyczyny:

Przerost błony maziowej stawu skokowego najczęściej występuje po urazie lub jest wynikiem choroby układowej (np. reumatologicznej). Skutkiem, ale jednocześnie przyczyną przerostu błony maziowej jest jej przewlekłe podrażnienie i stan zapalny powstający w wyniku wchodzenia w konflikt błony maziowej i powierzchni stawowych. Skutkować to może uszkodzeniem chrząstki stawowej.

Objawy:

Do podstawowych objawów tej choroby zalicza się ból, obrzęk okolicy stawu skokowego, zwiększone ucieplenie, uczucie “pełności” w stawie, ograniczenie zakresu ruchu.

Rozpoznanie:

Rozpoznanie opiera się na badaniu klinicznym i badaniach dodatkowych takich jak USG i MRI. Dla wykluczenia innych przyczyn obrzęku i bólu okolicy stawu skokowego wykonuje się również badanie RTG, choć na nim błona maziowa nie jest widoczna.

Leczenie:

Leczenie w początkowym etapie choroby jest nieoperacyjne. Należy odciążyć staw skokowy, zaprzestać aktywności sportowej, wdrożyć chłodzenie, leki przeciwzapalne ogólnie oraz miejscowo. Pomocna jest również właściwa rehabilitacja. W przypadku, gdy takie leczenie jest nieskuteczne, wskazany jest zabieg operacyjny. Wykonuje się go techniką mini inwazyjną z wykorzystaniem artroskopu i specjalnego urządzenia, które precyzyjnie usuwa błonę maziową ze stawu. Leczenie to wykonane odpowiednio wcześniej (brak wtórnych uszkodzeń) cechuje się dobrymi wynikami klinicznymi, a powrót Pacjenta do pełnej sprawności fizycznej jest dość szybki.

Tagi: przerost błony maziowej stawu skokowego

Call Now Button