Propriocepcja, zwana również kinestezją lub czuciem głębokim, dostarcza informacji o ułożeniu części ciała względem siebie. Receptory, zwane proprioceptorami, obecne są w mięśniach, więzadłach, ścięgnach, stawach oraz strukturach okołostawowych. Zadaniem ich jest dostarczenie informacji o napięciu mięśniowym. Receptory znajdujące się w stawach reagują na zmiany ciśnienia (w stawie) obecnego w trakcie wykonywania ruchu, dzięki czemu dostarczają informacji o pozycji stawu. Stąd wiemy w jaki sposób ułożone są nasze kończyny bez kontroli naszego wzroku.

Od propriocepcji zależy planowanie i prowadzenie ruchu, regulacja tonusu mięśniowego, koordynacja pracy mięśni oraz wykonywanie czynności wymagających wykorzystanie schematu ciała w przestrzeni. Zaburzenia informacji kinestetycznej mogą być kompensowane zmysłem wzroku, a osoby z tego typu zaburzeniami często mają problemy z wykonywaniem złożonych czynności, np. niezależnej pracy rąk i tułowia podczas uprawiania sportów.

W rehabilitacji, zwłaszcza pourazowej, ćwiczenia propriocepcji są niezwykle istotnym elementem postępowania w drodze do powrotu do pełnej sprawności. Niemożliwe jest uzyskanie pewnego, stabilnego chodu bez odpowiedniego zarządzania napięciem i ustawieniem stawów w  warunkach dynamicznych. Torowanie przepływu informacji odbywa się poprzez nauczanie i kształtowanie stabilizacji całego ciała w różnych pozycjach, na różnego rodzaju niestabilnym podłożu oraz poprzez wykonywanie ćwiczeń wymagających wielozadaniowości.

Tagi: ćwiczenia propriocepcji

Call Now Button