Wiele dzieci cierpi na nadmiernie koślawe ustawienie kości piętowych, wynikające z obniżenia łuku sklepienia podłużnego. Powoduje to zachwianie prawidłowej statyki stopy, co wpływa na nierównomierny rozkład ciężaru ciała podczas chodu. Leczenie tego typu choroby zwyrodnieniowej stopy zazwyczaj powiązane jest ze stosowaniem wkładek ortopedycznych, a dokładniej wkładek supinujących. Wkładki supinujące, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, inaczej nazywane są wkładkami korytkowymi, a ich zadaniem jest zapewnienie stabilności pięty. Wkładki są przygotowane w taki sposób, by po stronie przyśrodkowej znalazł się klin, który pomaga znieść koślawe ustawienie stopy. W przypadku problemu koślawych kolan stosowane są wkładki supinujące z elementem, który wpływa na kształtowanie prawidłowego układu biomechanicznego stopy, ale także który pozwala na redukcję koślawości kolan i bioder poprzez wpływ na wyższe partie kończyny dolnej. Wkładki supinujące dla dzieci pozwalają także na profilowanie oraz osadzenie tyłostopia i śródstopia, jak również pomagają prawidłowym kształtowaniu sklepienie podłużnego i  poprzecznego stopy. Wkładki supinujące są wykorzystywane również do leczenia płaskostopia, obok innych bardziej popularnych wkładek ortopedycznych takich jak wkładki korekcyjne, wkładki odciążające, wkładki uzupełniające ubytki w stopie lub wkładki, które niwelują problem krótszej jednej kończyny dolnej. Dodatkowo obok wkładek supinujących dla dzieci, stosować można także inne wkładki ortopedyczne, które będą zapewniały odpowiednie wysklepienie stopy, utrzymywanie jej we właściwym kształcie podczas chodu oraz takie, które będą zapewniały zmniejszenie obciążenia stopy podczas chodzenia. Ważne jest to, by wkładki ortopedyczne, w tym również wkładki supinujące, były dobierane indywidualnie. Przed doborem wkładek powinno zostać przeprowadzone badanie komputerowe stóp oraz inne badania diagnostyczne, a następnie na ich podstawie powinna zostać przedstawiona diagnoza i odpowiednio do rodzaju i charakteru deformacji stopy należy dobrać wkładki ortopedyczne.

wkładki supinujące dla dzieci

Tagi: wkładki supinujące, wkładki supinujące dla dzieci

Call Now Button