Dr Krzysztof Bryłka i dr Paweł Kołodziejski byli uczestnikami międzynarodowego sympozjum pt. “Difficult scenarios and controversies” w Genui, które odbyło się w dniach 4-5.12.2015. Sympozjum zostało zorganizowane przez “Europejskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego” – EFAS. Przewodnimi tematami tej konferencji był paluch sztywny, uszkodzenia płytki podeszwowej i niestabilność stawu skokowego.

Call Now Button