Serdecznie zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii po ukończeniu 1 stopnia studiów na dwudniowy  kurs “Stopa i staw skokowy”, który odbędzie się w dniach 22-23.10.2016 .

Celem kursu będzie przypomnienie zagadnień związanych z anatomią i biomechaniką stopy i stawu skokowego oraz przedstawienie najczęstszych urazów i chorób. Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym najczęstszych chorób stopy i stawu skokowego. Prowadzone wykłady i warsztaty pozwolą wykorzystać w sposób praktyczny zdobytą wiedzę. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych lekarzy ortopedów chirurgów stopy oraz przez fizjoterapeutów specjalizujących się w rehabilitacji stopy i stawu skokowego.

Wykładowcy:

Lek. Krzysztof Bryłka – specjalista ortopedii i traumatologii, chirurg stopy i stawu skokowego

Dr n. med. Paweł Kołodziejski – specjalista ortopedii i traumatologii, chirurg stopy i stawu skokowego

dr n. o z. Katarzyna Bażant – magister fizjoterapii

Anna Skulimowska – magister fizjoterapii

PLAN KURSU:

1 DZIEŃ

8.00 – 9.00 Anatomia stopy i stawu skokowego. (wykład)

9.00 – 10.00 Anatomia palpacyjna stawu skokowego. (warsztaty)

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.30 Biomechanika stopy i stawu skokowego. (wykład)

11.30 – 14.00 Badanie stopy i stawu skokowego ? wywiad, badanie, testy kliniczne. (wykład/warsztaty)

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.30 Urazy stawu skokowego  (wykład lekarski)

– skręcenie stawu skokowego (uszkodzenie ATFL, PTFL, CFL, Deltoideum)

– uszkodzenie więzozrostu piszczelowo – strzałkowego

– złamanie kostki bocznej, trójkostkowe, złamanie kości piętowej

– zerwanie ścięgna Achillesa

16.30 – 18.00 Najczęstsze choroby stawu skokowego i stopy  (wykład lekarski).

– choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego

– paluch koślawy

– paluch sztywny

– deformacje palców

– płaskostopie podłużne

– zapalenie rozcięgna podeszwowego

– zapalenie ścięgna Achillesa

– choroba Mortona

2 DZIEŃ

9.00 – 11.00 Postępowanie fizjoterapeutyczne w wybranych jednostkach chorobowych – leczenie zachowawcze (wykład/warsztaty)

– zapalenie rozcięgna podeszwowego

– zapalenie ścięgna Achillesa

– choroba Mortona

11.00 – 12.00 Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, zaopatrzenie ortopedyczne. (wykład)

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Postępowanie rehabilitacyjne po operacji stawu skokowego.

14.00 – 16.30 Postępowanie rehabilitacyjne po operacji w obrębie przodostopia.

16.30 – 17.00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

Kurs odbędzie się w sobotę i niedzielę.

Miejsce:  Poradnia Chorób Stopy w Warszawie

Cena: 800 zł brutto

Gwarancją uczestnictwa w kursie jest wpłacenie zaliczki a później całej kwoty, po uprzednim zgłoszeniu i dopełnieniu formalności.

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: z.lis@poradniastopy.pl z następującymi informacjami: Imię i Nazwisko oraz Nazwa i Data Kursu.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: z.lis@poradniastopy.pl

Call Now Button