Mgr Agata Małko fizjoterapeutka z Poradni Chorób Stopy jest autorem jednego z rozdziałów w książce “Innowacje w fizjoterapii. Tom I” pt.: “Propozycja programu rehabilitacyjnego po operacji neuralgii Mortona”. Pani Agata w swojej pracy omówiła diagnostykę, sposób leczenia neuralgii Mortona oraz program rehabilitacji po leczeniu operacyjnym.

Call Now Button