Entezopatia rozcięgna podeszwowego, zwana potocznie ostrogą piętową, jest procesem podczas którego dochodzi do stanu zapalnego przyczepu rozcięgna podeszwowego do kości piętowej. Samo rozcięgno podeszwowe jest łącznotkankowym pasmem przebiegającym przez całą długość stopy. Jest to struktura niezwykle ważna z biomechanicznego punktu widzenia, gdyż pomaga utrzymać wysklepienie podłużne stopy oraz przejmuje znaczną część obciążeń podczas fazy podparcia stopy. Właśnie ze względu na rolę jaką odgrywa, narażone jest na przeciążenia, zwłaszcza w przypadku spłaszczenia łuków podłużnych lub nieprawidłowego ustawienia tyłostopia.

Ból związany ze stanem zapalnym rozcięgna podeszwowego najczęściej bywa odczuwalny z rana lub po dłuższym odpoczynku i często jest na tyle silny, że uniemożliwia chodzenie.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są:

> przeciążenia wynikające z nieprawidłowego ustawienia stopy (koślawość tyłostopia, płaskostopie),
> użytkowanie niewłaściwego obuwia,
> przebywanie długo w pozycji stojącej,
> nadwaga

Skutecznym elementem w procesie leczenia zapalenia rozcięgna podeszwowego są odpowiednio dobrane wkładki Formthotics. Pozwalają one:

> uzyskać prawidłowe ustawienie tyłostopia względem osi kończyny,
> podparcie wysklepienia podłużnego, dzięki czemu zyskujemy odciążenie rozcięgna i optymalny rozkład nacisków na stopę,
> zapewnić amortyzację, przez co nie narażamy bolesnego miejsca na wstrząsy i zyskujemy uczucie komfortu podczas chodu.

Tagi: ostrogi piętowe

Call Now Button