Leczenie operacyjne palucha sztywnego uzależnione jest od wielu czynników takich jak: stopień zaawansowania choroby, wiek i poziom aktywności Pacjenta oraz od trybu życia i oczekiwań co do wyniku pooperacyjnego. Stosuje się co najmniej kilkanaście typów operacji. Do najczęstszych należą: debridement (oczyszczenie) stawu, cheilectomia, osteotomie I kości śródstopia i paliczka podstawnego palucha, artrodeza (usztywnienie) stawu MTP I oraz endoprotezoplastyka (wymiana zniszczonego stawu na sztuczny). Często, aby poprawić wynik ostateczny, wykonuje się kilka wymienionych typów operacji podczas jednego zabiegu.

Tagi: paluch sztywny

Call Now Button