Dr Krzysztof Bryłka z Poradni Chorób Stopy został ekspertem w wieczornym wydaniu programu w Superstacji – mówił o możliwości skrócenia palców u stopy i w efekcie zmniejszenia jej rozmiaru.

Call Now Button