Cel kursu: 

Nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie właściwej diagnostyki, planowania i przeprowadzenia fizjoterapii w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym uszkodzeń oraz chorób stawu skokowego i stopy. Większą część kursu wypełnią zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają techniki z zakresu terapii manualnej stawów i tkanek miękkich.

Dla kogo:

– fizjoterapeutów,
– studentów fizjoterapii (minimum ostatni rok studiów licencjackich),
– lekarzy (specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedzi).

Termin kursu:

Data: 17-18.03.2018.

Cykl szkoleniowy składa się z dwóch 2-dniowych modułów:

MODUŁ I – poświęcony jest zagadnieniom anatomii i biomechaniki stawu skokowego i stopy. Szczegółowo omawiane są jednostki chorobowe takie jak: zapalenie rozcięgna podeszwowego, zapalenie ścięgna Achillesa, skręcenie stawu skokowego, płaskostopie podłużne i poprzeczne wraz z propozycją postępowania fizjoterapeutycznego.

MODUŁ II – składa się z fizjoterapii w leczeniu zachowawczym, a także w leczeniu pooperacyjnym w jednostkach chorobowych takich jak: paluch koślawy, paluch sztywny, neuralgie w obrębie stopy i stawu skokowego. Dodatkowo omawiana jest fizjoterapia pooperacyjna po leczeniu płaskostopia podłużnego i poprzecznego.

Po zakończeniu kursu, terapeuta nauczy się:

– rozumieć anatomię i biomechanikę stawu skokowego i stopy oraz wpływ czynników anatomiczno-biomechanicznych na dysfunkcje/urazy tych stawów,
– rozpoznać mechanizmy urazu i patologii stawu skokowego oraz stopy,
– przeprowadzić oraz zinterpretować specyficzne testy kliniczne,
– zaprojektować oparty na dowodach naukowych program rehabilitacji dla poszczególnych schorzeń stopy i stawu skokowego,
– przeprowadzić specyficzne ćwiczenia,
– rozwiązywać trudne przypadki kliniczne,

Plan kursu podstawowego “Stopa i staw skokowy”:

Dzień I:

8:30 przywitanie uczestników,
8:45-9:45 Anatomia stopy i stawu skokowego – wykład,
9:45-11:15 Anatomia palpacyjna – warsztat,
11:15-11:30 Przerwa kawowa,
11:30-13:30 Biomechanika stopy i stawu skokowego. Biomechanika chodu – wykład,
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-16:45 Badanie kliniczne – wykład/warsztat,
16:45-17:00 Przerwa kawowa,
17:00-18:00 Zaopatrzenie ortopedyczne – wykład.

Dzień II:

9:00-10:30 Jednostki chorobowe:
1. Zapalenie rozcięgna podeszwowego,
2. Zapalenie ścięgna Achillesa,
3. Skręcenie stawu skokowego,
4. Płaskostopie podłużne i poprzeczne.
10:30-13:30 Leczenie w wybranych jednostkach chorobowych – warsztat:
1. Mobilizacje stawowe,
2. Terapia tkanek miękkich,
3. Ćwiczenia i reedukacja chodu.
13:30-13:45 Przerwa kawowa,
13:45-14:45 Protokoły rehabilitacyjne wybranych jednostek chorobowych,
14:45-15:00 Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów.

Zapisy i informacje:

Email: kurs@poradniastopy.pl
Tel.: (22) 127-07-07

Call Now Button