Doktorzy Paweł Kołodziejski i Krzysztof Bryłka gościli w Wilnie na zaproszenie Litewskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego. W ramach piątej edycji “Kursu stopy i stawu skokowego” (5th Foot and Ankle Vilnius Course) doktorzy przedstawili wykłady: “Pourazowe deformacje kości piętowej” (Posttraumatic heel deformities) oraz “Deformacje przodostopia u pacjentów z chorobami reumatologicznymi” (Rheumatoid forefoot deformities).

Personel:

dr Paweł Kołodziejski
kursy:
03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca

dr Krzysztof Bryłka
kursy:
03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca

Call Now Button