W dniach 26-27.11.2014 odbyła się konferencja na AWF w Katowicach z okazji 10 lecia wydziału fizjoterapii. Czynny udział w tej konferencji wzięły rehabilitantki z Poradni Chorób Stopy: mgr Anna Skulimowska oraz mgr Katarzyna Bażant.
Mgr Anna Skulimowska wygłosiła prezentację pt. “Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu zachowawczym neuropatii nerwu Baxtera” Podczas wystąpienia przedstawiła epidemiologię neuropatii, objawy, przyczyny,diagnostykę oraz zarys postępowania fizjoterapeutycznego.
Mgr Katarzyna Bażant wygłosiła prezentacją pt. “Postępowanie fizjoterapeutyczne po endoprotezoplastyce stawu MTP I w leczeniu zaawansowanego palucha sztywnego.” Pani Katarzyna omówiła charakterystykę palucha sztywnego,objawy, diagnostykę, sposoby leczenia oraz przedstawiała wyniki badań na temat skuteczności autorskiego programu fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce.

rehabilitacja stopy i stawu skokowego2

Call Now Button