Ewa Kopaczewska Podolog pracująca w naszej Poradni uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym z diagnostyki obrzęków kończyn dolnych organizowanym przez Klinikę Flebologii w Warszawie. Dokładnie został omówiony temat obrzęków pochodzenia żylnego, limfatycznego i tłuszczowego oraz ich powikłania. Ważnym tematem w pracy podologa są powikłania nieleczonych obrzęków, działanie prewencyjne i edukacja pacjentów z grup ryzyka.

Call Now Button