Mrg Anna Skulimowska i mgr Ludwika Plichta uczestniczyły w II Międzynarodowym Kongresie Naukowym Rehabilitacja Polska, który odbył się 14 -15 kwietnia w Warszawie. Mgr Anna Skulimowska przedstawiła prezentację na temat: “Ból podeszwowej strony pięty – diagnostyka, różnicowanie i propozycja postępowania fizjoterapeutycznego wybranych jednostek chorobowych”. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, głównie w temacie neuropatii nerwu Baxtera. Po wystąpieniu, podczas dyskusji Pani Anna odpowiadała na dodatkowe pytania związane z tematem wystąpienia.

Call Now Button