Podczas XL Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego we Wrocławiu doktor Paweł Kołodziejski przedstawił referat dotyczący wyników leczenia operacyjnego zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu śródstopno-palcowego I (tzw. palucha sztywnego). W pracy porównał wyniki wykonania usztywnienia tego stawu z endoprotezoplastyką oraz przestawił wady i zalety każdej z metod.

Call Now Button