W grudniu 2014 roku doktorzy Paweł Kołodziejski i Krzysztof Bryłka odwiedzili doktora Borysa Wesselera pracującego w Diakonissenkrankenhaus w Lipsku. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących chirurgii przodostopia. Poruszano takie zagadnienia jak: efektywność korekcji zaawansowanych deformacji o typie paluch koślawy, zastosowanie nowych implantów do chirurgii stopy. Szczególna uwaga została zwrócona na podzielenie się doświadczeniami odnośnie użycia nowych płytek do operacji palucha koślawego metodą Lapidusa. Płytki te są implantowane od strony przyśrodkowo-podeszwowej, zapewniają lepsze i szybsze gojenie. Stosujemy tą metodę jako pierwsi w Polsce.

1 Comment

  • Kazimierz
    Posted 22 stycznia 2015 12:36

    Szanowni Państwo,
    Uprzejmie proszę o odpowiedz czy Państwo przyjmujecie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,czy tylko realizujecie wizyty komercyjne? Jaki jest czas oczekiwania na wizytę ? (chodzi o specjalistę od stawu skokowego).

Comments are closed.

Call Now Button