Nasi specjaliści: Adrian Brychcy, Ewa Kopaczewska, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka przygotowali artykuł na temat zespołu paznokcia wrastającego, opublikowany m.in. na portalu Pediatria & Medycyna Rodzinna.

Link do publikacji: http://pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2023-vol-19-no-1/zespol-paznokcia-wrastajacego-aktualizacja-stanu-wiedzy-i-propozycja-nowej-metody-leczniczej

Call Now Button