W dniach 19-20 października odbyło się we Wrocławiu sympozjum “Foot and Ankle Current Concepts”. Celem spotkania było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz widocznych na świecie trendów w leczeniu schorzeń i urazów stawu skokowo-goleniowego i stopy. W programie szczegółowo omówiono zagadnienia związane z odpowiednim doborem procedury diagnostycznej i leczniczej w indywidualnych przypadkach. Ponadto poruszano tematy związane z procesami terapeutycznymi wad wrodzonych, uszkodzeń chrzęstnych oraz leczeniem następstw urazów w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego.Doktorzy Krzysztof Bryłka i Paweł Kołodziejski byli autorami pracy dotyczącej strategii postępowania w zerwaniach ścięgna Achillesa. Dodatkowo dr Kołodziejski współprzewodniczył sesji dotyczącej płaskostopia podłużnego, jego diagnostyki i leczenia.

Call Now Button