Wszelkie szkolenia, konferencje, sympozja i warsztaty treningowe to wydarzenia, w których nasi lekarze zawsze chętnie uczestniczą. Tym razem Dr Pisarski operował z Dr Danielem Mendes w szpitalu Beartiz Angelo Hospital w Lizbonie – specjaliści przeprowadzili wspólnie artroskopową operację naprawy więzadeł stawu skokowego. Zabiegi przeprowadzane w większym gronie specjalistów w kraju i za granicą to doskonały sposób na wzajemną wymianę doświadczeń, informacji i dobrych praktyk.

Call Now Button