• Wykłady doktorów Kołodziejskiego i Bryłki na Litwie

  Wykłady doktorów Kołodziejskiego i Bryłki na Litwie

  Doktorzy Paweł Kołodziejski i Krzysztof Bryłka gościli w Wilnie na zaproszenie Litewskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego. W ramach piątej edycji „Kursu stopy i stawu skokowego” (5th Foot and Ankle Vilnius Course) doktorzy przedstawili wykłady: „Pourazowe deformacje kości piętowej” (Posttraumatic heel deformities) oraz „Deformacje przodostopia u pacjentów z chorobami reumatologicznymi” (Rheumatoid forefoot deformities).

  Personel:

  dr Paweł Kołodziejski
  kursy:
  03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca

  dr Krzysztof Bryłka
  kursy:
  03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca

  Dodaj komentarz →

Napisz komentarz

Cancel reply