Złamanie kości śródstopia – operacje

Złamania kości śródstopia najczęściej mają charakter urazowy. Większość przemieszczonych złamań tego typu (zwłaszcza pierwszej) należy leczyć operacyjnie. W zależności od lokalizacji złamania oraz jego typu stosuje się różne sposoby zespolenia, począwszy od implantów śródszpikowych aż do płytek tytanowych, specjalnie zaprojektowanych do leczenia tych urazów. Właściwe, stabilne zespolenie pozwala na ograniczenie okresu unieruchomienia i przyspieszenie rehabilitacji, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyników leczenia.

Drugim typem złamań kości śródstopia są złamania zmęczeniowe. Te zwykle nie wymagają leczenia operacyjnego, z wyjątkiem specyficznego złamania V kości śródstopia – tzw. złamania Jonesa. Złamanie Jonesa występuje w okolicy o wyjątkowo słabym ukrwieniu kości, stąd częste zaburzenia gojenia. Z tego względu często zaleca się pierwotne leczenie operacyjne. Operacja polega najczęściej na obłożeniu okolicy złamania przeszczepami kostnymi i zespoleniu mikropłytką i wkrętami, ewentualnie wkrętem umieszczonym śródszpikowo.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button