Złamanie kości skokowej

Kość skokowa wraz z dalszym odcinkiem kości piszczelowej oraz kości strzałkowej wchodzi w skład stawu skokowego. Na kości tej nie występują przyczepy mięśniowe, a większość jej powierzchni pokrywa chrząstka stawowa. Złamania kości skokowej należą do najcięższych urazów okolicy stopy.

Przyczyny

Najczęściej przyczyną złamań kości skokowej są wypadki komunikacyjne lub upadki z wysokości. W większości przypadków złamania te dotyczą szyjki i bloczka kości skokowej.

Rozpoznanie

Do podstawowych objawów zalicza się duży obrzęk okolicy stawu skokowego, zasinienie okolicy bocznej i przyśrodkowej pięty, niemożność obciążenia kończyny i ból podczas próby wykonania ruchu w stawie skokowym lub podskokowym. Podstawowym badaniem wykonywanym po klinicznym zbadaniu stopy przez lekarza jest RTG. W przypadku złamań kości skokowej, obowiązującym standardem powinno być wykonanie tomografii komputerowej. Na jej podstawie ocenia się przemieszczenie odłamów i kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego leczenia.

Leczenie

Przy braku przemieszczenia odłamów można unieruchomić kończynę w opatrunku gipsowym. Istnienie przemieszczenia wymaga pilnego leczenia operacyjnego. Operacje kości skokowej są trudne technicznie i wymagają odpowiedniego doświadczenia ze strony operatora oraz przygotowania sprzętowego szpitala. Do zespolenia najczęściej używa się kaniulowanych wkrętów i odpowiednio domodelowanych płytek tytanowych, produkowanych specjalnie do tej kości. Przy nastawianiu złamania można się posiłkować artroskopią w celu oceny ustawienia odłamów. Zarówno po leczeniu zachowawczym, jak i operacyjnym bardzo ważnym elementem terapii jest odpowiednia rehabilitacja, która pozwala na przywrócenie jak najlepszej funkcji kończyny.  Ważnym problemem występującym w złamaniach kości skokowej (nawet tych leczonych szybko i prawidłowo) jest możliwość wystąpienia tzw. jałowej martwicy tej kości. Dochodzi do niej nawet u 80-100% pacjentów z cięższymi postaciami złamań, a spowodowana jest uszkodzeniem ukrwienia kości skokowej przez uraz. Innym, niemniej ważnym, następstwem tych urazów są powstające zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego i stawów stopy.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button