Złamanie dalszej nasady kości piszczelowej typu pilon

Dalsza nasada kości piszczelowej wraz z kością strzałkową oraz skokową tworzą powierzchnię stawu skokowego. Złamania tej części piszczeli, często wysokoenergetyczne, wieloodłamowe, określane są jako tzw. złamania typu pilon. Najczęściej ich przyczyną jest upadek z wysokości lub wypadek komunikacyjny. W takich sytuacjach twardy bloczek kości skokowej działa jak taran, miażdżąc dalszą powierzchnię stawową kości piszczelowej.

Złamania typu pilon to zazwyczaj bardzo ciężkie uszkodzenia stawu skokowego.

Objawy

Objawy dla złamania dalszej nasady kości piszczelowej są typowe: ból, obrzęk, zasinienie,  brak możliwości obciążenia uszkodzonej kończyny, bolesność podczas prób ruchu w stawie skokowym.

Rozpoznanie

Rozpoznanie opiera się na zdjęciach RTG wykonanych w kilku projekcjach. Dodatkowo, w każdym przypadku złamania typu pilon niezbędne jest wykonanie tomografii komputerowej (CT). Dopiero na jej podstawie kwalifikuje się Pacjenta do operacji oraz przewiduje rodzaje i liczbę cięć skórnych, które należy wykonać oraz rodzaj i liczbę implantów koniecznych do zespolenia.

Leczenie

Leczenie znacznej większości tych złamań jest operacyjne. Skuteczność leczenia tych ciężkich uszkodzeń stawu skokowego zależy od dokładności odtworzenia powierzchni stawowej. Operacje te, ze względu na ich skomplikowany charakter, powinien wykonywać chirurg doświadczony w leczeniu urazów stopy i stawu skokowego. Pozostawienie nienastawionej powierzchni stawowej wraz z pourazową martwicą chrząstki stawowej może w krótkim czasie doprowadzić do zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego, które będą wymagały skomplikowanych procedur rekonstrukcyjnych, bądź nawet usztywnienia stawu skokowego.

Po operacji złamania typu pilon niezmiernie istotną rolę odgrywa prawidłowo prowadzona rehabilitacja. Ma ona na celu przywrócenie bezbólowego zakresu ruchu stawu skokowego i jego optymalnej funkcji. Błędem jest nadmierne przedłużanie unieruchomienia stawu, gdyż w ten sposób występuje duże ryzyko bezpowrotnej utraty zakresu ruchu. Z drugiej strony tylko nowoczesne, stabilne zespolenia (płytki blokowane, wkręty) pozwalają na szybkie wdrożenie ruchu w stawie skokowym.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button