Operacje złamania dalszej nasady kości piszczelowej (pilon)

Złamania dalszej nasady kości piszczelowej (patrz: złamanie dalszej nasady kości piszczelowej typu pilon) są niezwykle trudne do leczenia. Są to złamania śródstawowe, co znaczy, że wiążą się z uszkodzeniem powierzchni stawowej, a więc również chrząstki stawowej stawu skokowego. Z reguły są to złamania z przemieszczeniem odłamów. Aby zachować jak najlepszą funkcję stawu oraz zminimalizować ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawu skokowego, praktycznie we wszystkich przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne. Ma ono na celu odtworzenie osi i długości kończyny oraz jak najlepsze nastawienie powierzchni stawowej.

W ostatnich latach doszło do znacznego postępu leczenia operacyjnego tych złamań. Wprowadzono nowe typy implantów, dające bardzo dobrą stabilizację odłamów i pozwalające na wczesną rehabilitację. Po dokładnej ocenie morfologii złamania (badania RTG w kilku projekcjach oraz CT stawu skokowego) dokonuje się planowania zabiegu operacyjnego. Obecnie najczęściej stosuje się operacje z nastawieniem odłamów “na otwarto” i zespoleniem odłamów za pomocą płyt blokowanych. W niektórych typach złamań można zastosować metody mniej inwazyjne, z zespoleniem odłamów śrubami, wprowadzonymi z małych nacięć skórnych. Każde złamanie typu pilon wymaga wnikliwej analizy samego urazu, stanu ogólnego Pacjenta, stanu tkanek miękkich oraz morfologii złamania. Bardzo ważne w leczeniu tych urazów są wiedza i doświadczenie chirurga stopy.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button