Rehabilitacja płaskostopia podłużnego

Płaskostopie podłużne to zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu łuku podłużnego przyśrodkowego stopy. Towarzyszą temu zwykle koślawość tyłostopia i odwiedzenie przodostopia. Przyczyny tej patologii można podzielić na wrodzone (wiotkość tkankowa) i nabyte. Do przyczyn nabytych zalicza się: nadwagę, urazy, pracę stojącą, nieprawidłowe obuwie i niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego.

Istnieją trzy stopnie płaskostopia podłużnego. Każdy z nich wymaga odpowiedniego leczenia. Brak leczenia skutkuje pogłębianiem się zniekształcenia, nasileniem dolegliwości bólowych, wczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi, a nawet patologiczną kompensacją stawów kolanowych i biodrowych.

Postępowanie zachowawcze (nieoperacyjne) obejmuje fizjoterapię, obniżenie masy ciała, modyfikację obuwia oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Fizjoterapia polega na wdrożeniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie odpowiadające za prawidłowe wysklepienie stopy, przede wszystkim mięsień piszczelowy tylny. Ponadto zaleca się ćwiczenia czucia głębokiego na niestabilnym podłożu. Niezbędnym elementem terapii jest indywidualny dobór wkładek ortopedycznych, wykonanych na podstawie badania klinicznego i pedobarograficznego.

W przypadku bardziej zaawansowanej deformacji niezbędne jest leczenie operacyjne i przeprowadzona po nim rehabilitacja pooperacyjna.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button