Operacje nerwiaka Mortona

Nerwiak Mortona (neuralgia Mortona) jest chorobą z reguły wymagającą leczenia operacyjnego. Istnieją dwie główne metody leczenia operacyjnego:

  1. Uwolnienie nerwu – polega na przecięciu więzadła poprzecznego śródstopnego, co powoduje zwiększenie przestrzeni dla nerwu. Wyniki są niestety nie w pełni przewidywalne, stąd metodę tę stosuje się jedynie wyjątkowo, przy bardzo małych dolegliwościach bólowych.
  2. Resekcja nerwu palcowego wspólnego – w trakcie tej metody wycinamy nerw palcowy wspólny. Najczęściej operacja dotyczy III lub II przestrzeni międzykostnej. Wycięcie tego nerwu nie zmniejsza sprawności stopy. Jedyną konsekwencją jest gorsze czucie w obrębie palców unerwionych przez ten nerw. Ważne żeby wyciąć dość duży fragment nerwu tak, aby jego kikut znajdował się poza powierzchnią obciążaną przodostopia (z reguły wycina się około 5 cm fragment nerwu).

Wyniki resekcji nerwu palcowego wspólnego są zazwyczaj dobre. Ważne jest, aby na wczesnym etapie pooperacyjnym (zaraz po wygojeniu skóry) rozpocząć rehabilitację, co ma zapobiec powstaniu bolesnej blizny.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button