Leczenie płaskostopia poprzecznego

Płaskostopie poprzeczne i związana z nim metatarsalgia (ból po podeszwowej stronie stopy) to bardzo częsta przypadłość ortopedyczna. W przypadku nieskuteczności leczenia nieoperacyjnego pacjent kwalifikowany jest do operacji. Podobnie jak w przypadku innych deformacji stopy, operację tą można wykonać u części pacjentów metodami miniinwazyjnymi (przezskórnymi). Metody te wymagają dużego doświadczenia operacyjnego w zakresie chirurgii stopy oraz specjalistycznego sprzętu, zupełnie odmiennego od tego używanego w “klasycznej” chirurgii.

W przypadku leczenia metatarsalgii jedną z bardziej popularnych metod przezskórnych jest DMMO (Distal Metatarsal Minimal Invasive Osteotomy). Procedura ta polega na wykonaniu niewielkich nacięć skóry w okolicy każdej z kości śródstopia (II,III,IV) i wprowadzeniu przez nie szybkoobrotowego wiertła, dzięki któremu pod kontrolą fluoroskopu (śródoperacyjne badanie RTG) można w precyzyjny sposób przeciąć kości śródstopia. Specjalnie założony opatrunek wraz z prawidłowo dobranym obuwiem pooperacyjnym pozwala na skrócenie i uniesienie się głów kości śródstopia, przez co dochodzi do odtworzenia prawidłowego łuku poprzecznego stopy.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button