Leczenie palucha sztywnego – implant Cartiva

W bardziej zaawansowanych przypadkach palucha sztywnego konieczne jest leczenie operacyjne. Metod operacji palucha sztywnego jest dużo( patrz: leczenie operacyjne palucha sztywnego), wybór właściwej zależy przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby. Ważne jest też doświadczenie chirurga stopy oraz akceptacja przez pacjenta danej metody leczenia.

Metody operacyjne możemy podzielić na te, które zachowują staw i te, które nie zachowują naturalnego stawu, z powodu zbyt rozległego zniszczenia chrząstki stawowej.

Jedną z metod jest zastosowanie nowego typu implantu – Cartiva, który jest wykorzystywany w zaawansowanym paluchu sztywnym.

Implant Cartiva ma kształt walca, który wszczepia się w obrębie głowy I kości śródstopia w ten sposób, że wystaje nieco nad zniszczoną powierzchnię stawową i odpycha od niej paluch.

Zaletą operacji jest możliwość natychmiastowego obciążania stopy. W przypadku braku poprawy istnieje również możliwość usunięcia implantu i wykonania usztywnienia stawu, bez konieczności wypełniania ubytku przeszczepem kostnym. Wadą jest niepełna przewidywalność wyniku oraz wysoki koszt implantu.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button