ACP Tendo

ACP Tendo jest nowatorską metodą leczenia zmian pourazowych ścięgien. W terapii wykorzystywany jest autologiczny koncentrat osocza (ACP) w połączeniu z innowacyjnym materiałem Vergenix STR, bazującym na rekombinowanym kolagenie ludzkim. W wyniku tego tworzona jest baza czynników wzrostu, która pozwala przedłużyć uwalnianie tych czynników w miejscu urazu, przy jednoczesnym wspomaganiu hemostazy oraz odbudowy i regeneracji tkanek.

Stosowanie ACP Tendo ma na celu przyspieszenie procesu regeneracji tkanek. W ramach tego procesu następuje wzajemne oddziaływanie ACP i Vergenix STR. Uwalniane czynniki wzrostu zmniejszają objawy zapalne, mobilizują komórki niezbędne w procesie gojenia i neowaskularyzacji. Dzięki stosowaniu terapii tworzone jest również rusztowanie dla procesu gojenia ścięgna. Powstaje naturalna macierz zewnątrzkomórkowa, a wzrost i wyrównanie fibroblastów skutkuje przyspieszonym dojrzewaniem oraz mniejszą ilością tkanki bliznowatej. Biodegradacja i wymiana Vergenix STR powoduje pełną dojrzałość tkanki włóknistej oraz zahamowanie procesu zapalnego.

System ACP Tendo pomocny jest w leczeniu różnych postaci tendinopatii, między innymi:

  • zapalenia powięzi podeszwy stopy (tzw. ostrogi piętowe, zapalenie rozcięgna podeszwowego);
  • zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej;
  • tendinopatii więzadła rzepki.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button