Zespół kości trójkątnej

Kość trójkątna jest małą dodatkową kością, położoną z tyłu od kości skokowej. Występuje u 5-15% ludzi.

Jest połączona z kością skokową za pomocą więzozrostu (połączenia włóknistego). Z reguły nie powoduje jakichkolwiek objawów. Rzadko może być przyczyną dolegliwości bólowych.

Przyczyny

Dolegliwości bólowe mogą pojawić się po urazie skrętnym stawu skokowego, po urazie powodującym gwałtowne zgięcie podeszwowe stopy. Szczególnie narażone są osoby, u których często dochodzi do ustawienia stopy w silnym zgięciu podeszwowym jak baletnice, tancerze czy piłkarze.

Objawy

Objawy są dość niespecyficzne, z reguły są to bóle występujące w tylno-bocznej części stawu skokowego, występujące na ogół przy silnym zgięciu podeszwowym stopy. Dochodzi wtedy do konfliktu pomiędzy kością trójkątną a tylną krawędzią kości piszczelowej. Może dojść do uszkodzenia włóknistego połączenia między kością trójkątną a kością skokową, co jest przyczyną powstania stanu zapalnego i dolegliwości bólowych.

Rozpoznanie

  • Badanie kliniczne;
  • Koniecznie badanie RTG;
  • Czasami badanie rezonansu magnetycznego;
  • Rzadko badanie scyntygraficzne.

Leczenie

W pierwszym okresie stosuje się leczenie farmakologiczne – leki przeciwzapalne. Można zastosować wstrzyknięcie sterydu pod kontrolą USG. Należy wdrożyć zabiegi rehabilitacyjne przeciwzapalne. W przypadku braku poprawy należy rozważyć unieruchomienie w opatrunku gipsowym, w celu wyciszenia stanu zapalnego i umożliwienia wygojenia połączenia włóknistego. Przy braku poprawy po zastosowaniu leczenia nieoperacyjnego pozostaje zabieg chirurgiczny, polegający na wycięciu kości trójkątnej. Wycięcie kości trójkątnej nie wpływa na sprawność stopy. Wycięcie kości trójkątnej można przeprowadzić “na otwarto” lub metodą endoskopową. Nie stwierdza się istotnych różnic w wynikach leczenia przy zastosowaniu obu tych metod.

Patrz: Operacje zespołu kości trójkątnej

    Umów się na wizytę
    Call Now Button