Reedukacja chodu

Leczenie operacyjne deformacji stopy, urazy (skręcenia, złamania) oraz stany zapalne dotyczące stawów stopy i stawu skokowego wpływają na zaburzenia biomechaniki chodu. Ważne jest, aby zapobiegać wytworzeniu oraz utrwaleniu nieprawidłowego wzorca chodu, będącego wynikiem automatycznej kompensacji ze strony organizmu.

Pod pojęciem reedukacji chodu kryje się szereg działań fizjoterapeutycznych, mających na celu poprawę oraz usprawnienie przemieszczania się pacjenta. Nauka chodu obejmuje trzy zasadnicze etapy: przygotowanie, właściwa nauka oraz proces doskonalenia faz chodu.

  • Przygotowanie do nauki chodzenia – obejmuje ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie pozycji pionowej i poruszanie się, ćwiczenia prawidłowego obciążania kończyn dolnych oraz ćwiczenia równoważne i koordynacyjne.
  • Właściwa nauka chodu – polega na odtworzeniu poszczególnych faz chodu, z uwzględnieniem prawidłowego obciążania stóp, rotacji tułowia, miednicy i aktywności kończyn górnych.
  • Doskonalenie lokomocji – obejmuje chód po nierównym podłożu, np. materacach, poduszkach sensomotorycznych, ze stopniowanym utrudnieniem.

Reedukacja chodu jest bardzo ważnym elementem usprawniania i zarazem wstępem do przygotowania stopy oraz stawu skokowego do zaawansowanej aktywności fizycznej i sportu.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button