Operacyjne leczenie koalicji stępu

Koalicja stępu to nieprawidłowe wrodzone połączenie pomiędzy kośćmi tyłostopia. Wyróżniamy koalicję skokowo-piętową i piętowo-łódkowatą.

Może mieć charakter więzozrostowy, chrząstkowy lub kostny. W przypadku objawowej koalicji stępu zazwyczaj konieczne jest leczenie operacyjne. Różni się ono w zależności od wieku pacjenta:

  • u dzieci zazwyczaj wykonuje się wycięcie nieprawidłowego połączenia,
  • u dorosłych koalicji stępu zwykle towarzyszą zmiany zwyrodnieniowe stawów tyłostopia. Dlatego stosuje się usztywnienia (artrodezy) zmienionych stawów. Podczas operacji wycina się nieprawidłowe połączenie, następnie usuwa się chrząstkę stawową, ustawia kości w prawidłowym ustawieniu i zespala implantami (wkrętami, klamrami bądź płytkami).

    Umów się na wizytę
    Call Now Button