Mobilizacja stawów

Mobilizacja stawów jest częścią terapii manualnej. W przypadku dysfunkcji stawu bardzo często mamy do czynienia z ograniczeniem jego ruchomości. Jeśli podczas badania manualnego okaże się, że ograniczenie ruchomości jest pochodzenia stawowego, fizjoterapeuta wykorzystuje różnego rodzaju techniki moblizacji stawu, celem poprawy jego ruchomości.

W celu szybkiego rozpoznania przyczyn ograniczenia ruchomości w danym stawie, stosuje się badanie tzw. gry stawowej, która powinna występować we wszystkich prawidłowo zbudowanych stawach. Do elementów gry stawowej możemy zaliczyć: trakcje, ślizgi i kompresje. Jeśli ruch ślizgowy w stawie jest ograniczony, to ruchy czynne i odpowiadające im ruchy bierne również zostaną zaburzone. Ograniczenie ruchomości w stawie często łączy się z występowaniem dolegliwości bólowych.

Celem mobilizacji stawowych jest odblokowanie stawu, poprawa jego ruchomości oraz zmniejszenie bólu.

Physiotherapist doing healing treatment on patient foot. Therapist wearing blue uniform. Osteopathy, Chiropractic foot adjustment
Refleksologia
Foot massage

    Umów się na wizytę
    Call Now Button