Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej

Chrząstka jest wyspecjalizowaną tkanką łączną, obecną w kilkunastu obszarach ciała. Dolegliwości narządu ruchu spowodowane uszkodzeniem chrząstki są dość częste. Uszkodzenia chrząstki stawowej mogą być skutkiem ostrego urazu (np. skręcenia stawu skokowego) lub stanowić wynik postępujących zmian zwyrodnieniowych.  W związku z tym, że  samoistna naprawa chrząstki w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych skutków, często konieczne jest leczenie operacyjne.

W zależności od rozmiaru uszkodzenia oraz jego lokalizacji, leczenie można przeprowadzić metodą mini inwazyjną z użyciem artroskopu lub sposobem klasycznym  “na otwarto”. Stosowane są różne procedury, m.in.:

  • oczyszczenie i wykonanie tzw. mikrozłamań w miejscu uszkodzenia;
  • użycie specjalnych membran kolagenowych;
  • zastosowanie przeszczepów autologicznych chondrocytów (komórek chrząstki stawowej) czy też przeszczepów hodowli chondrocytów.

Każda z metod w przypadku leczenia uszkodzonej chrząstki stawowej ma zarówno wskazania i ograniczenia, zalety oraz wady. O doborze właściwej metody leczenia w każdym przypadku decyduje lekarz.

Odpowiednie postępowanie powinno być wdrożone na każdym etapie uszkodzenia chrząstki, gdyż im bardziej rozległe i poważne uszkodzenie, tym trudniejsza terapia i mniejsze szanse na powrót do pełnej sprawności.

W wielu przypadkach, w chirurgii stopy i stawu skokowego leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej musi być uzupełnione odpowiednimi procedurami towarzyszącymi, jak np. naprawa więzadeł stawu skokowego, korekcja zaburzenia osi kończyny dolnej, tyłostopia, resekcja osteofitów końców stawowych.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button