Leczenie palucha koślawego

Małoinwazyjne zabiegi chirurgiczne, pozwalające wyleczyć deformację o typie paluch koślawy opierają się na bardzo szybko rozwijającej się dziedzinie, jaką jest chirurgia przezskórna (ang. percutaneous foot surgery).

Leczenie tego typu ma na celu cofnięcie postępujących objawów choroby.

Metoda polega na wykonywaniu jedynie niewielkich cięć skóry i tkanki podskórnej oraz wprowadzeniu przez nie specjalnie zaprojektowanych narzędzi. Za pomocą specjalnych frezów, z tnącą boczną częścią można usuwać fragmenty kostne, bądź przeciąć kość, w celu korekcji jej ustawienia.  Operacja odbywa się w dużej mierze pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG (tzw. ramię C).

Istnieje co najmniej kilkanaście metod przezskórnej korekcji palucha koślawego. W ostatnich latach doszło do dużego postępu operacyjnego technik przezskórnych, dzięki wprowadzeniu metody MICA (ang. Minimally Invasive Chevron and Akin). W starszych metodach przezskórnych operacji palucha koślawego problemem była słaba stabilizacja odłamów, co zwiększało ryzyko powikłań. Metoda MICA łączy zalety metod małoinwazyjnych z uzyskaniem dobrej stabilności zespolenia.

Zalety małoinwazyjnej (przezskórnej) operacji palucha koślawego:

  • mniejsze blizny;
  • mniejsze dolegliwości bólowe;
  • lepszy zakres ruchomości stawu palucha;
  • zazwyczaj szybszy powrót do sprawności.

Podobnie jak w chirurgii klasycznej kluczową rolę w uzyskaniu dobrego wyniku operacyjnego odgrywa korekcja wszystkich deformacji przodostopia występujących u pacjenta poza paluchem koślawym. Można tego dokonać metodami przezskórnymi (miniinwazyjnymi) lub chirurgią klasyczną. Bardzo często zabieg operacyjny konkretnego pacjenta łączy w sobie techniki z obu tych grup.

Po operacji pacjent chodzi w specjalnym bucie pooperacyjnym przez 6 tygodni. Ważna jest również specjalistyczna rehabilitacja, pozwalająca uzyskać lepszy wynik końcowy.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button