Prawidłowa korekcja i właściwy dobór indywidualnych wkładek ortopedycznych są możliwe tylko po wcześniejszym przeprowadzeniu  dokładnego badania stóp przez specjalistę fizjoterapii.

Przykładając ogromną wagę do prawidłowej diagnostyki i korekcji chodu, nie wyobrażamy sobie doboru wkładek ortopedycznych i ich optymalnego dostosowania do potrzeb pacjenta bez szczegółowo przeprowadzonego, wielostopniowego badania stóp. Zawsze również w razie potrzeby mamy możliwość skorzystania z pomocy diagnostycznej i konsultacji z naszymi specjalistami ortopedii.

Jak wygląda wizyta w pracowni doboru indywidualnych wkładek ortopedycznych
w Poradni Chorób Stopy?

1. Proces indywidualnego doboru wkładek rozpoczyna się szczegółowym wywiadem, przeprowadzanym przez magistra fizjoterapii, który będzie zadawał pytania, dotyczące dolegliwości bólowych, problemów z doborem obuwia, itp. Wytłumaczy również sposób podparcia i działania wkładek Formthotics w konkretnych schorzeniach stóp.

 2. Drugim etapem wizyty jest przeprowadzenie przez fizjoterapeutę specjalistycznego, palpacyjnego badania stóp – tzw. badania manualnego. Pozwoli ono ocenić stan i funkcję Państwa stóp oraz zdiagnozować, gdzie i dlaczego występują dolegliwości bólowe. Badanie manualne pozwala również na wykonanie kilku testów klinicznych (np. Jack’a, Muldera, test szuflady), by ocenić struktury otaczające staw, siłę mięśniową, zakres ruchomości i stabilność stawów skokowych, koślawość kolan i ułożenie miednicy, co ma duże znaczenie przy odpowiednim doborze wkładek ortopedycznych.

3. Kolejnym etapem wizyty jest ciąg dalszy badania, które następnie przeprowadzane jest na podoskopie. Badanie podoskopowe pozwala na ocenę ustawienia tyłostopia, wysklepienia stóp i powierzchni ich kontaktu z podłożem. Badanie umożliwia także diagnostykę kształtu stóp, miejsc najbardziej obciążanych oraz obecności ewentualnych deformacji.

4. Po badaniu statycznym stóp na podoskopie, trzecim etapem diagnostyki jest dynamiczne badanie komputerowe stóp. Badanie to jest przeprowadzane na profesjonalnej platformie pedobarograficznej z rozbiegiem o długości 6 m, jego długość ma duży wpływ na prawidłowy wynik badania. Pacjent ma za zadanie swobodnie przechadzać się po chodniku platformy oraz przebiec kilka kroków – w tym czasie komputer odwzorowuje spodnią stronę stóp Pacjenta, mającą kontakt z podłożem.

Dynamiczne badanie komputerowe stóp jest ogromnie pomocne w doborze i korekcji wkładek ortopedycznych, gdyż daje nam informacje o tym, jak pracuje stopa podczas ruchu. Samo badanie statyczne (podoskopowe) często nie jest wystarczające, gdyż nie umożliwia obserwacji stóp podczas chodu, a jedynie na stojąco.

5. Po zakończonych testach na platformie pedobarograficznej, fizjoterapeuta na swoim komputerze otrzymuje wynik badania komputerowego stóp. Prawidłowe zinterpretowanie wyniku przez doświadczonego fizjoterapeutę pozwala na zbadanie takich parametrów jak: rozkład nacisków na podeszwową stronę stopy, czas obciążania kończyny w poszczególnych fazach chodu, zakres ruchu w stawie podskokowym podczas przemieszczania się oraz droga, jaką pokonuje środek nacisku.

6. Postawienie odpowiedniej diagnozy dla każdego Pacjenta łączy się z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań – badania manualnego, podoskopowego oraz komputerowego stóp. Po analizie otrzymanych wyników rehabilitant przystępuje do wyrobu wkładek i nadania im odpowiedniej korekcji – Pacjent otrzymuje gotowe wkładki „od ręki”, podczas pierwszej wizyty!

7. Gotowe wkładki Formthotics różnią się od siebie grubością, stopniem amortyzacji i indywidualną korekcją – nie ma na świecie dwóch osób, które będą miały identycznie dobrane wkładki – każda ludzka stopa jest inna. Dzięki zaawansowanym badaniom stóp każda para wkładek jest „spersonalizowana” do potrzeb i schorzeń danego Pacjenta.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button