Najczęściej złamania dotyczą kostki oraz kości śródstopia i powstają w wyniku doznanych urazów lub w trakcie chodzenia czy biegania. Złamania kostek można podzielić na cztery typu. Pierwszy z nich typ A to złamanie kostki bocznej, drugi typ B to również złamanie kostki bocznej, ale w wyniku silniejszego urazu. Trzeci typ C następuję w wyniku bardzo silnego urazu i dochodzi do zerwania więzozrostu kości strzałki z kością piszczelową. Czwartym typem D jest również złamanie połączone z rozerwaniem więzozrostu łączącego kość strzałkową z kością piszczelową. Jest to najtrudniejszy do zoperowania typ złamania, okres gojenia się ran jest bardzo długi i często dochodzi do podwichnięcia.

operacja złamania kostek
operacja złamania kostek

  Leczenie złamania kostek może przebiegać bez konieczności operacji, dotyczy to jednak złamania bez przemieszczenia, w którym należy jedynie nastawić kości. Warunkiem tego typu leczenia jest brak rozchodzenia się odłamów kostnych. Następnym etapem jest unieruchomienie w gipsie na okres 3 tygodni. Jednak w większości przypadków niezbędna jest zabieg operacyjny. Operacja złamania kostek polega na wykonaniu dwóch nacięć, następnie nastawieniu odłamów i ich zespoleniu. Po operacji należy unieruchomić kostkę w gipsie oraz stosować rehabilitację.

  Drugim powszechnym rodzajem złamań jest złamanie kości śródstopia czyli inaczej złamanie stopy. Dochodzi do niego w wyniku urazów spowodowanych intensywnym wysiłkiem fizycznym. Objawami jest ból, zasinienie oraz obrzęk. Ograniczone zostaje także aktywność ruchowa. Pierwszym etapem leczenia złamanej stopy jest stosowanie odpowiednio dobranego obuwia ortopedycznego oraz unieruchomienie stopy w gipsie. U osób, które aktywnie uprawiają sport przeprowadza się operację złamanej stopy, która polega na umieszczeniu wzdłuż kości specjalnej śruby, której zadaniem jest przyspieszenie zrastania kości.

Tagi: operacja złamanej stopy , operacja złamania kostek 

Call Now Button