operacje stopy i stawu skokowego urazyNasze stopy i staw skokowy wykonują szereg ważnych zadań. Pozwalają na przekazanie siły mięśni podudzia na podłoże dzięki czemu możemy się poruszać. Niesamowicie ważne są też amortyzacja wstrząsów oraz dopasowanie się do podłoża. Różnorodność zadań, a także skomplikowana budowa stopy i stawu skokowego sprawiają, że są one szczególnie narażone na urazy.

Urazy stawu skokowego

Jak się szacuje, najczęstszym urazem układu mięśniowo-kostnego jest skręcenie stawu skokowego. W wyniku ruchu o nadmiernym zakresie dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł.
W zależności od stopnia uszkodzenia tkanek stabilizujących staw wyróżnia się 3 stopnie skręcenia:

 • I – naciągnięcie torebki stawowej i więzadeł;

 • II – naderwanie więzadeł i torebki stawowej;

 • III – zerwanie więzadeł z niestabilnością stawu.

Zwykle urazy te leczy się poprzez unieruchomienie w stabilizatorze lub opatrunku gipsowym. W rezultacie ruchu skrętnego może również dojść do złamania kostki. Jest to dość częsty uraz bagatelizowany przez Pacjentów, a w rzeczywistości zazwyczaj wymaga leczenia operacyjnego.

Urazy stopy

W obrębie stopy również może dojść do skręcenia stawów choć te urazy są znacznie rzadsze od skręceń stawu skokowego.
Zwykle leczy się je nieoperacyjnie. W wyniku urazów może dojść do szeregu złamań w obrębie stopy:

 • kości skokowej – są to bardzo rzadkie urazy, będące zwykle wynikiem poważnych wypadków;

 • kości piętowej – najczęściej dochodzi do nich w wyniku upadku z wysokości , prawie zawsze wymagają leczenia operacyjnego;

 • złamania kości śródstopia – zazwyczaj są wynikiem urazów (szczególnie złamania V kości śródstopia jako wynik skręcenia stopy).

 • złamania zmęczeniowe – stanowią osobną grupę złamań, gdyż nie są one wynikiem pojedynczego urazu lecz rezultatem długotrwałych, nieleczonych przeciążeń;

 • uszkodzenia stawu Lisfranca – mogą dotyczyć uszkodzenia więzadeł lub uszkodzenia więzadeł i złamań kostnych, często towarzyszą im podwichnięcia i zwichnięcia stawu. Zazwyczaj wymagają leczenia operacyjnego.

operacje stopy i stawu skokowego urazyW obrębie stopy i stawu skokowego również często dochodzi do uszkodzeń w obrębie ścięgien. Mogą to być na przykład:

 • uszkodzenia ścięgna piętowego (Achillesa) – zapalenia ścięgna Achillesa powstają głównie na tle długotrwałych przeciążeń (często u sportowców). Podstawową metodą leczenia jest rehabilitacja. Natomiast zerwania ścięgna Achillesa są wynikiem postępujących zmian zwyrodnieniowych ścięgna piętowego – takie urazy wymagają leczenia operacyjnego;

 • uszkodzenia ścięgien strzałkowych – powstają najczęściej wtórnie do przebytych skręceń stawu skokowego bądź jego przewlekłej niestabilności. Często konieczne jest leczenie operacyjne;

 • uszkodzenie ścięgna piszczelowego tylnego – powstają na tle długotrwałych procesów degeneracyjnych, w konsekwencji prowadzą do powstania stopy płasko-koślawej.

haluksy