Absolwentka wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W trakcie studiów angażowała się jako wolontariusz w organizację konferencji naukowych m.in. takich jak Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda” czy I Forum Praktyków – Pediatra.

Odbyła staże zawodowe w wielu placówkach medycznych: Centrum Chirurgii Specjalistycznej Ortopedika, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Wojskowy Instytut Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski. Nieustannie rozwija swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach naukowych:

  • PNF – poziom podstawowy
  • Masaż tkanek głębokich
  • Pinoterapia
  • Masaż klasyczny
  • VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Jest współautorem publikacji Opinia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na temat stosowanych form rehabilitacji; Nowa Pediatria 2/2019.

Pracę zawodową ukierunkowała na fizjoterapię ortopedyczną. W Poradni Chorób Stopy zajmuje się przywracaniem sprawności pacjentów po urazach i operacjach głównie kończyny dolnej.

    Umów się na wizytę
    Call Now Button