Magdalena Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl

Magdalena Kwiatkowska – ZnanyLekarz.pl

 Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurg dziecięcy.

Dr n. med. Magdalena Kwiatkowska zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób ortopedycznych u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chorób stawu biodrowego i stóp. Wykonuje również zabiegi operacyjne w tym zakresie.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym uzyskała również tytuł doktora nauk medycznych. W 2007 roku uzyskała nostryfikację dyplomu lekarza na terenie Stanów Zjednoczonych. Kształcenie specjalizacyjne odbywała m.in. w Our Lady of Lourdes Hospital (Royal College of Irish Surgeons) w Irlandii,  Ponseti Institute, University Hospital w Iowa ( Stany Zjednoczone), od 2012 roku związana z Kliniką Ortopedii, Ortopedii
i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku.

Członek towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego;
 • Amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomii Klinicznej;
 • Polskiego Stowarzyszenia Medycznego;
 • Polskiego Towarzystwa Okulistycznego;
 • Polskiego Towarzystwa Anatomii Klinicznej;
 • Polskiego Towarzystwa Telemedycyny;
 • Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Autorka licznych publikacji  naukowych, aktywny uczestnik polskich oraz międzynarodowych konferencji (m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), m.in. z zakresu ortopedii, dziecięcej chirurgii ortopedycznej czy anatomii klinicznej.

Zakres diagnostyki oraz leczenia, m.in:

– USG bioderek; choroby stawu biodrowego – rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, leczenie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w przebiegu MPD;
– stopa końsko-szpotawa – diagnostyka i leczenie sposobem Ponsetiego;
– zaburzenia osiowych kończyn dolnych (koślawość, szpotawość, nierówność kończyn dolnych);
– skolioza (diagnostyka, leczenie i koordynacja leczenia operacyjnego);
– stopy płasko-koślawe;
– stopy wydrążone;
– martwice jałowe wieku rozwojowego u dzieci, w tym choroba Osgood-Schlattera, choroba Hagglunda;
– wady postawy (diagnostyka i zalecenia rehabilitacyjne);
– choroby przeciążeniowe, związane m.in. z wyczynowym uprawianiem sportu;
– ocena chodu;
– wady stóp w przebiegu MMC;
– stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego typu AFO, KAFO, ortez odwodzących typu TUBINGEN oraz szyn Dennis-Brown lub Mitchell.

  Umów się na wizytę
  Call Now Button