ortopeda warszawaLudzka stopa jest niezwykle skomplikowanym organem o złożonej biomechanice. Składa się z 26 kości, 33 stawów oraz licznych więzadeł i mięśni. Jej zadaniem jest nie tylko efektywny chód, ale również amortyzacja wstrząsów oraz dostosowywanie się do nierówności terenu.

Dlatego właśnie chirurgia stopy i stawu skokowego jest wysoko specjalistyczną dziedziną ortopedii, która rządzi się zupełnie innymi prawami niż popularna chirurgia kolana, biodra, czy barku. Wymaga ona innego podejścia diagnostycznego, odmiennego procesu terapeutycznego, specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednich implantów.

Dzięki wąskiej specjalizacji oraz ciągłemu rozwojowi nasi lekarze mogą Państwu zapewnić bogatą i aktualną wiedzę oraz rozległe doświadczenie kliniczne w diagnostyce, leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń oraz urazów stopy i stawu skokowego.

Poradnia Chorób Stopy jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów w zakresie wysokospecjalistycznego ośrodka o wąskiej specjalizacji.

Przyjmujący w naszych placówkach specjaliści Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (specjalizacja stopa i staw skokowy):

haluksy