CZYNNIKI WZROSTU

czynniki wzrostu

czynniki wzrostu

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ CZYNNIKI WZROSTU

Czynniki wzrostu stymulują gojenie tkanek miękkich oraz tkanki kostnej. Dzieje się to poprzez przyciąganie w miejsce gojenia odpowiednich komórek oraz przyspieszenie ich namnażania oraz różnicowanie czyli przemianę w tkankę ostateczną na przykład komórki ścięgna, komórki mięśnia czy komórki tkanki kostnej. Czynniki wzrostu stymulują również angiogenezę czyli tworzenie się nowych naczyń krwionośnych co znacznie poprawia miejscowe ukrwienie oraz stwarza lepsze warunki do gojenia.

czynniki wzrostu

NA CZYM POLEGA TERAPIA CZYNNIKAMI WZROSTU

Jak widzimy czynniki wzrostu są niezwykle cennymi substancjami bez których nasz organizm nie mógłby się prawidłowo regenerować. W wyniku starań naukowców udało się w ostatnich latach opracować metodę pozyskiwania z krwi pacjenta tzw. osocza bogatopłytkowego (PRP – platelet rich plasma). Polega ona na pobraniu niewielkiej ilości krwi i odwirowaniu. W efekcie uzyskujemy warstwę osocza z kilkukrotnie większą ilością czynników wzrostu niż normalnie występujących w naszej krwi.

czynniki wzrostu

CZYNNIKI WZROSTU – CZY JEST TO BEZPIECZNE?

W terapii czynnikami wzrostu stosuje się krew pacjenta, nie ma więc ryzyka przekazania chorób wirusowych czy bakteryjnych a także ryzyka wystąpienia reakcji uczuleniowej. W Poradni Chorób Stopy stosujemy sprawdzony system firmy Arthrex. Siedziba firmy mieści się w Stanach Zjednoczonych a zasięg działania jest ogólnoświatowy (ponad 90 krajów). Firma  Arthrex od wielu lat zajmuje się projektowaniem i produkcją implantów stosowanych między innymi w ortopedii a także badaniami w obrębie inżynierii tkankowej.

czynniki wzrostu

ZASTOSOWANIE CZYNNIKÓW WZROSTU

Czynniki wzrostu są obecnie stosowane w medycynie w bardzo wielu dziedzinach:

  • specjalizacje zabiegowe (chirurgia, kardiochirurgia, chirurgia plastyczna, ortopedia),
  • medycyna sportowa,
  • stomatologia,
  • medycyna estetyczna.

czynniki wzrostu

czynniki wzrostu

Warto zaznaczyć że wyniki terapii czynnikami wzrostu są jeszcze cały czas domeną badań naukowych. Ze względu na jej bezpieczeństwo jest atrakcyjnym dodatkiem do stosowanego leczenia. Nie należy jednak traktować leczenia czynnikami wzrostu jako metody izolowanej, z pominięciem rehabilitacji, stosowania zaopatrzenia ortopedycznego np.  ortez, wkładek ortopedycznych, czy leczenia operacyjnego.

czynniki wzrostu

CZYNNIKI WZROSTU – WYNIKI W LITERATURZE

Terapia z użyciem czynników wzrostu od kilku lat budzi głębokie zainteresowanie lekarzy oraz naukowców. W związku z tym co rok pojawia się sporo interesujących badań dotyczących tego zagadnienia. Dostępne są również badania naukowe dotyczące stosowania czynników wzrostu w chorobach stopy i stawu skokowego.

  1. Barrow CR, Pomeroy GC. Enhancement of syndesmotic fusion rates in total ankle arthroplasty with the use of autologous platelet concentrate. Foot Ankle Int 2005;26(6):458?61.

Podawano czynniki wzrostu śródoperacyjnie w trakcie operacji wszczepienia endoprotezy stawu skokowego. Endoproteza używana przez autorów pracy wymagała wykonania usztywnienia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. W grupie 20 pacjentów po 6 miesiącach osiągnięto 100% zrostów. Porównano wyniki  z wcześniej wykonywanymi operacjami tego typu gdzie po 6 miesiącach osiągnięto jedynie 62% zrostów.

 

  1. Coetzee JC, Pomeroy GC, Watts JD, Barrow C. The use of autologous concentrated growth factors to promote syndesmosis fusion in the Agility total ankle replacement. A preliminary study. Foot Ankle Int 2005;26(10):840?6.

Praca podobna do poprzedniej, również porównano poziom osiągnięcia zrostu w obrębie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego w trakcie operacji endoprotezoplastyki stawu skokowego. Grupa A to 66 pacjentów u których podano osocze bogatopłytkowe i grupa B – 114 pacjentów u których nie zastosowano czynników wzrostu. Po 4 miesiącach w grupie A odnotowano 9% braków zrostu, w grupie B 27% braków zrostu.

 

  1. Bibbo C, Bono CM, Lin SS. Union rates using autologous platelet concentrate alone and with bone graft in high-risk foot and ankle surgery patients. J Surg Orthop Adv 2005;14(1):17?22.

W tej pracy zastosowano terapię u pacjentów u których wykonywano operacje usztywnień stawów w obrębie stopy. Wszyscy pacjenci należeli do grupy wysokiego ryzyka. Obciążeni byli takimi czynnikami ryzyka jak: cukrzyca, nikotynizm, zaburzenia odporności. Grupa liczyła 62 pacjentów u których zastosowano czynniki wzrostu śródoperacyjnie. Finalnie brak zrostu wystąpił jedynie u 4 pacjentów.

 

  1. de Vos RJ, Weir A, van Schie HT, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Weinans H, et al. Platelet-rich plasma injection for chronic Achilles tendinopathy: a randomized controlled trial. JAMA 2010;303(2):144?9.

Autor pracy badał wpływ czynników wzrostu na leczenia przewlekłego zapalenia ścięgna Achillesa. Podzielił pacjentów na 2 grupy: w jednej grupie podał w formie zastrzyku czynniki wzrostu, w drugiej grupie podał sól fizjologiczną. Następnie obie grupy przeszły rehabilitację. Autor nie stwierdził istotnej różnicy w wynikach leczenia w obrębie obu grup.

 

  1. Sanchez M, Anitua E, Azofra J, And?´a I, Padilla S, Mujika I. Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears using platelet-rich fibrin matrices. Am J Sports Med 2007;35(2):245?51.

Autor porównał wyniki pacjentów leczonych z powodu zerwania ścięgna Achillesa. W jednej grupie autor w trakcie rekonstrukcji ścięgna miejscowo podał czynniki wzrostu, w drugiej grupie wykonał jedynie leczenie operacyjne. Obie grupy pacjentów były później kontrolowane pod kątem wyniku klinicznego oraz obrazu w badaniu USG. Zarówno w badaniu klinicznym jak i w badaniu USG grupa u której zastosowano osocze bogatopłytkowe osiągnęła lepsze wyniki.

CZYNNIKI WZROSTU – INNE PIŚMIENNICTWO

George D. Targeting PDGF receptors in cancer-rationales and proof of concept clinical trials. Adv EXP Med Biol. 2003; 532: 141-151

Hammond JW, Hinton RY, Curl LA, Muriel JM, Lovering RM. Use of autologous platelet-rich plasma to treat muscle strain injuries. Am J sports Med. 2009 Jun; 37 (6): 1135-42

Wright-Carpenter T, Klein P, Schaeferhoff P, Appell HJ, Mir LM, Wehling P. Treatment of muscle injuries by local administration of autologous conditioned serum: a pilot study on sportsmen with muscle strains. Int J Sports Med. 2004 Nov; 25 (8): 588-93

Aspenberg P, Virchenko O. Platelet concentrate injection improves Achilles tendon repair in rats. Acta Orthop Scand. Feb 2004; 75(I): 93-9
Guelfi M, Pantalone A, Vanni D, Abate M, Guelfi MG, Salini V. Long-term beneficial effects of platelet-rich plasma for non-insertional Achilles tendinopathy. Foot Ankle Surg. 2015 Sep; 21(3): 178-81

Görmeli G, Karakaplan M, Görmeli CA, Sarikaya B, Elmali N, Ersoy Y. Clinical Effects of Platelet-Rich Plasma and Hyaluronic Acid as an Additional Therapy for Talar Osteochondral Lesions Treated with Microfracture Surgery: A Prospective Randomized Clinical Trial. Foot Ankle Int. 2015 Aug;36(8):891-900

Say F, Gürler D, Inkaya E, Bülbül M. Comparison of platelet-rich plasma and steroid injection in the treatment of plantar fasciitis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(6):667-72