• Chirurgia stopy i stawu skokowego oraz leczenie urazów kończyny dolnej.
 • Warszawa, ul. Bartnicza 4a
 • Jest doktorem nauk medycznych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowcą na kursach kształcenia podyplomowego dla lekarzy, promotorem prac licencjackich i magisterskich z zakresu stopy i stawu skokowego. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalizuje się w chirurgii stopy i stawu skokowego. Wyróżniony nagrodą II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz tytułem „Medycznej Filipiki 2004”. Jest autorem i współautorem 26 artykułów i publikacji naukowych. Członek Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

  Staże:

  • 10.2016 – staż w Clinique des Cedres pod kierunkiem dr Yvesa Tourne, szefa komitetu naukowego Efas (Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego)
  • 03.2016 – szkolenie ze stosowania technik miniinwazyjnych w leczeniu deformacji przodostopia w Hopital Saint Odile (Strasburg, Francja)
  • 06.2014 – staż z chirurgii stopy i artroskopii stawu skokowego w Krankenhaus Rummelsberg (Schwarzenbruck, Niemcy) pod kierunkiem prof. Martinusa Richtera
  • 05.2013 – staż z nowoczesnych technik leczenia stawu MTP I w „Casa Di Cura Villa Berica” (Vicenza, Włochy) pod kierunkiem dr Stefano Fieschi
  • 08.2012 – staż z nowoczesnych metod chirurgii palucha koślawego i innych chorób przodostopia w Clinique St. Antoine de Padoue (Bordeaux, Francja) pod kierunkiem dr Pierre’a Barouk
  • 10.2011 – staż z chirurgii tyłostopia oraz stawu skokowego w Sint Maartenskliniek w Nijmegen (Holandia) pod kierunkiem Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego (EFAS) dr Jana-Willema K. Louwerensa
  • 05.2011 – staż z chirurgii stopy i endoprotezo plastyki stawu skokowego w Kantonsspital Liestal w Szwajcarii pod kierunkiem prof Beata Hintermanna i dr Markusa Knuppa
  • 09.2010 – staż z chirurgii i traumatologii stopy i stawu skokowego w Hopitaux Universitaries de Geneve (Genewa, Szwajcaria) pod kierunkiem dr Matthieu Assala
  • 07.2010 – staż w Universidad de Malaga (Malaga, Hiszpania) w ramach programu LLP-Erasmus
  • 06.2010 – staż z chirurgii stopy w Universitätsklinik Balgrist (Zurych, Szwajcaria) pod kierunkiem dr Normana Espinosy
  • 06.2009 – staż w Secondo Universita degli Studi di Napoli (Neapol, Włochy) w ramach programu LLP-Erasmus
  • 03.2009 – staż z chirurgii stopy i stawu skokowego w Centre De Chirurgie Du Pied (Bordeaux, Francja) pod kierunkiem dr Pierre Barouka
  • 12.2008 – staż z chirurgii stopy i stawu skokowego w Polyclinique De Gentily (Nancy, Francja) oraz Polyclinique Louis Pasteur (Essey Les Nancy, Francja) pod kierunkiem dr Patrice Diebolda

  Kursy:

  • 10.2017 – 1st EMEA Orthopedic Technology Innovation Forum ? Foot and Ankle, Monachium, Niemcy
  • 06.2017 – 10th International Basic Course of Foot and Ankle Minimally Invasive Surgery, Madryt, Hiszpania
  • 06.2017 – 10th International Advanced Course of Foot & Ankle Minimally Invasive Surgery. Hallux Valgus/Percutaneous procedures, Madryt, Hiszpania
  • 11.2016 – GRECMIP Label of Foot & Ankle MIS – Basic Course & Workshop, Monachium, Niemcy
  • 10.2016 – Minimally Invasive Approach to Flat Foot Surgery, Aesculap Academie GmBH, Berlin, Niemcy
  • 09.2016 – AOTrauma Europe Masters Course Foot and Ankle with Anatomical Specimens, Graz, Austria
  • 03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca
  • 01.2015 – Current solutions in foot and ankle surgery, Tampa, Florida, USA
  • 10.2014 – zaawansowany kurs chirurgii stopy w Londynie – „Foot & Ankle Revision Surgeries”.
  • 06.2013 – endoprotezoplastyka stawu MTP I jako nowoczesna forma leczenia palucha sztywnego, Poznań – wykładowca
  • 04.2013 – Biomechanika kończyny dolnej, Łódź
  • 2013 – Międzynarodowy Kurs Chirurgii Stopy, Wilno, Litwa – wykładowca
  • 10.2012 – Internationaler OP-Kurs Fusschirugie, Mulheim an der Ruhr, Niemcy
  • 2011 – Powikłania w chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego. Lit, Szczecin
  • 2011 – European Foot and Ankle Society (EFAS) Instructional Course.
  • 2010 – System VariAx – trudności problemy, sukcesy. Stryker Orthopaedics, Warszawa
  • 2010 – Płyty stabilno-kątowe. Trudności, problemy, sukcesy. Stryker Orthopaedics, Warszawa
  • 2009 – Szkolenie z zakresu obsługi platform Biodex Balance System. Technomex sp z o.o
  • 2008 – The Hindfoot training course. Integra LifeSciences Services. Lyon, Francja
  • 2008 – Artroskopia stawu barkowego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • 2008 – The Course of Foot Surgery Techniques. International Foot Surgery Session. Nancy, Francja
  • 2008 – Szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Warszawa
  • 2008 – Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
  • 2008 – Artroskopia stawu kolanowego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • 2007 – Zespolenia bliższej nasady kości ramiennej metodą LCP. Synthes
  • 2007 – Artroskopia stawu kolanowego. Śląski Uniwersytet Medyczny
  • 2007 – Good Clinical Practice (GCP). Warszawa
  • 2006 – Postępy w osteosyntezie śródszpikowej. Akademia Eskulapa. Kołobrzeg
  • 2005 – Kurs Doskonalący Technik Rekonstrukcyjnych Chrząstki Stawowej. Akademia Medyczna w Warszawie
  • 2005 – Artroskopia stawu kolanowego. Akademia Medyczna w Warszawie
  • 2005 – Chirurgia artroskopowa barku. Akademia Medyczna w Warszawie
  • 2005 – Leczenie złamań metodą „Dynastab”. Akademia Medyczna w Warszawie
  • 2005 – Chirurgia kręgosłupa. Akademia Medyczna w Warszawie
  • 2004 – Statystyczna metodologia badań klinicznych cz. 2. CMKP
  • 2004 – Statystyczna metodologia badań klinicznych cz. 1. CMKP
  • 2003 – Postępowanie w przypadku ataku terrorystycznego z wykorzystaniem broni biologicznej. P.Z.H
  • 2003 – Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń. CKK Teresin
  • 2002 – Basic Trauma Life Support – Advanced (Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej)

  Konferencje:

  • 06.2018 – V Interdyscyplinarne Sympozjum „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków – wykładowca
  • 09.2017 – World Foot and Ankle Congress, 6th Triennial IFFAS Scientific Meeting, Lizbona, Portugalia”
  • 05.2017 – IV Interdyscyplinarne Sympozjum „Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków – wykładowca
  • 03.2017 – „VI International Foot and Ankle Vilnius Conference” Wilno, Litwa – wykładowca
  • 09.2016 – XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin
  • 06.2016 – 11th EFAS Congress, Berlin, Niemcy
  • 04.2016 – Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jurata – wykładowca
  • 12.2015 – EFAS Advanced Symposium, „Difficult Scenarios and Controversies”, Genua, Włochy
  • 10.2015 – IV Śląskie Spotkania Reumatologiczne, Wisła – wykładowca
  • 12.2015 – 10.2015 – „Issues of the foot surgery” – Kijów, Ukraina – wykładowca
  • 03.2015 – IV Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae, Wilno, Litwa – wykładowca
  • 10.2014 – 10th EFAS Congress, Barcelona, Hiszpania.
  • 09.2014 – XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wrocław
  • 03.2014 – The 3rd Vilnius International Foot and Ankle Conference „Difficult and complex Foot and Ankle pathology”, Wilno, Litwa – wykładowca
  • 12.2013 – 4th European Foot & Ankle Society (EFAS) Advanced Symposium, Edinburgh, Wielka Brytania
  • 06.2013 – Jubileusz 100 lat Ortopedii Polskiej, Dni Ortopedyczne, Poznań
  • 12.2012 – Fractures and posttraumatic disorders of the lower limb (Złamania i zmiany pourazowe kończyn dolnych), Druskininkai, Litwa
  • IX.2012 – konferecja EFAS (European Foot and Ankle Society – Europejskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego) w Noordwijk Aan Zee, Holandia
  • 6-8.10.2011 – 4. Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Jastarnia
  • 04.2010 – Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia
  • 12.2009 – I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej. Warszawa
  • 06.2009 – 10th EFORT Congress, Wiedeń, Austria.
  • 03.2009 – Interdyscyplinarne Sympozjum Ogólnopolskie „Biomechanika w Implantologii VI”. Katowice
  • 10.2008 – 1. Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot & Ankle Society – PFAS), Jastarnia.
  • 09.2008 – I Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe: „Kompleksowe postępowanie w leczeniu złamań stawowych kończyn dolnych”
  • 09.2008 – XXXVII Zjazd Naukowy PTOiTr. Poznań
  • 05.2008 – 43rd Congress of the European Society for Surgical Research, Warszawa
  • 11.2007 – IX Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr „Osteosynteza w złamaniach panewki stawu biodrowego i w niestabilnych złamaniach miednicy”. Kazimierz Dolny
  • 10.2007 – Sympozjum szkoleniowe: „Nowoczesne Techniki w Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego”. Katowice
  • 09.2007 – XXXII Dni Ortopedyczne PTOiTr. Toruń
  • 05.2007 – III Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria Tkankowa w Ortopedii”. Warszawa
  • 09.2006 – XXXVI Zjazd Naukowy PTOiTr. Katowice
  • 12.2005 – III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu”. Warszawa
  • 10.2005 – II Międzynarodowy Kongres PTTS „Urazy tkanek miękkich w sporcie”. Warszawa
  • 05.2005 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy zdrowia publicznego w kontekście transformacji demograficznej i epidemiologicznej”. Popowo
  • 01.2005 – Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria Tkankowa w Ortopedii”. Warszawa
  • 12.2004 – Konferencja „Zakażenia nieswoiste w obrębie narządu ruchu”. Warszawa