• Chirurgia stopy i stawu skokowego oraz leczenie urazów kończyny dolnej.
 • Warszawa, ul. Bartnicza 4a
 • Jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wykładowcą na zajęciach dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obszary zainteresowania to chirurgia stopy i stawu skokowego, leczenie urazów kończyny dolnej. Jest autorem i współautorem 6 artykułów i publikacji naukowych.

  Staże:

  • 10.2016 – staż w Clinique des Cedres pod kierunkiem dr Yvesa Tourne, szefa komitetu naukowego Efas (Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego)
  • 03.2016 – szkolenie ze stosowania technik miniinwazyjnych w leczeniu deformacji przodostopia w Hopital Saint Odile (Strasburg, Francja)
  • 06.2014 – staż z chirurgii stopy i artroskopii stawu skokowego w Krankenhaus Rummelsberg (Schwarzenbruck, Niemcy) pod kierunkiem prof. Martinusa Richtera
  • 05.2013 – staż z nowoczesnych technik leczenia stawu MTP I w „Casa Di Cura Villa Berica” (Vicenza, Włochy) pod kierunkiem dr Stefano Fieschi
  • 08.2012 – staż z nowoczesnych metod chirurgii palucha koślawego i innych chorób przodostopia w Clinique St. Antoine de Padoue (Bordeaux, Francja) pod kierunkiem dr Pierre’a Barouk
  • 10.2011 – staż z chirurgii tyłostopia oraz stawu skokowego w Sint Maartenskliniek w Nijmegen (Holandia) pod kierunkiem Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego (EFAS) dr Jana-Willema K. Louwerensa
  • 05.2011 – staż z chirurgii stopy i endoprotezo plastyki stawu skokowego w Kantonsspital Liestal w Szwajcarii pod kierunkiem prof Beata Hintermanna i dr Markusa Knuppa
  • 09.2010 – staż z chirurgii i traumatologii stopy i stawu skokowego w Hopitaux Universitaries de Geneve (Genewa, Szwajcaria) pod kierunkiem dr Matthieu Assala
  • 06.2010 – staż z chirurgii stopy w Universitätsklinik Balgrist (Zurych, Szwajcaria) pod kierunkiem dr Normana Espinosy
  • 12.2008 – staż z chirurgii stopy i stawu skokowego w Polyclinique De Gentily (Nancy, Francja) oraz Polyclinique Louis Pasteur (Essey Les Nancy, Francja) pod kierunkiem dr Patrice Diebolda
  • 03.2009 – staż z chirurgii stopy i stawu skokowego w Centre De Chirurgie Du Pied (Bordeaux, Francja) pod kierunkiem dr Pierre Barouka

  Kursy:

  • 11.2017 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego w Łodzi, w ramach którego odbyła się sesja nt. chorób i urazów stawu skokowego oraz stopy
  • 06.2017 – 10th International Basic Course of Foot and Ankle Minimally Invasive Surgery, Madryt, Hiszpania
  • 06.2017 – 10th International Advanced Course of Foot & Ankle Minimally Invasive Surgery. Hallux Valgus/Percutaneous procedures, Madryt, Hiszpania
  • 11.2016 – GRECMIP Label of Foot & Ankle MIS – Basic Course & Workshop, Monachium, Niemcy
  • 10.2016 – Minimally Invasive Approach to Flat Foot Surgery, Aesculap Academie GmBH, Berlin, Niemcy
  • 09.2016 – AOTrauma Europe Masters Course Foot and Ankle with Anatomical Specimens, Graz, Austria
  • 03.2016 – 5th Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae. Wilno, Litwa – wykładowca
  • 01.2015 – Current solutions in foot and ankle surgery, Tampa, Florida, USA
  • 10.2014 – zaawansowany kurs chirurgii stopy w Londynie – „Foot & Ankle Revision Surgeries”.
  • 06.2013 – endoprotezoplastyka stawu MTP I jako nowoczesna forma leczenia palucha sztywnego, Poznań – wykładowca
  • 04.2013 – Biomechanika kończyny dolnej, Łódź
  • 2013 – Międzynarodowy Kurs Chirurgii Stopy, Wilno, Litwa – wykładowca
  • 10.2012 – Internationaler OP-Kurs Fusschirugie, Mulheim an der Ruhr, Niemcy
  • 2011 – Powikłania w chirurgii stopy i stawu skokowo-goleniowego. Lit, Szczecin
  • 06.2010 – Płyty stabilno-kątowe. Trudności, problemy, sukcesy. Warszawa
  • 11.2007 – Diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń stopy. Bydgoszcz
  • 01.2007 – Międzynarodowy kurs Artroskopii i Endoprotezoplastyki Kończyny Górnej. Poznań
  • 05.2006 – Postępy w osteosyntezie śródszpikowej. Kołobrzeg
  • 10.2005 – AO Course – Principles of Operative Fracture Treatment
  • 11.2004 – Zespolenia kości metodą LCP. Akademia Medyczna, Warszawa
  • 10.2004 – Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego. Akademia Medyczna, Warszawa
  • 09.2004 – Shoulder Course. AM Warszawa

  Konferencje:

  • 06.2018 – V Interdyscyplinarne Sympozjum „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków – wykładowca
  • 09.2017 – World Foot and Ankle Congress, 6th Triennial IFFAS Scientific Meeting, Lizbona, Portugalia
  • 05.2017 – IV Interdyscyplinarne Sympozjum „Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków – wykładowca
  • 03.2017 – „VI International Foot and Ankle Vilnius Conference” Wilno, Litwa – wykładowca
  • 09.2016 – XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin
  • 06.2016 – 11th EFAS Congress, Berlin, Niemcy
  • 04.2016 – Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jurata – wykładowca
  • 12.2015 – EFAS Advanced Symposium, „Difficult Scenarios and Controversies”, Genua, Włochy
  • 10.2015 – „Issues of the foot surgery” – Kijów, Ukraina – wykładowca
  • 03.2015 – IV Foot and Ankle Vilnius Course. Foot and ankle trauma sequelae, Wilno, Litwa – wykładowca
  • 010.2014 – 10th EFAS Congress, Barcelona, Hiszpania
  • 09.2014 – XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wrocław
  • 06.2013 – Jubileusz 100 lat Ortopedii Polskiej, Dni Ortopedyczne, Poznań
  • 12.2012 – Fractures and posttraumatic disorders of the lower limb (Złamania i zmiany pourazowe kończyn dolnych), Druskininkai, Litwa
  • IX.2012 – konferecja EFAS (European Foot and Ankle Society – Europejskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowego) w Noordwijk Aan Zee, Holandia
  • 6-8.10.2011 – 4. Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Jastarnia
  • IV 2010 – 3 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego. Jastarnia
  • XII 2009 – I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej. Warszawa
  • X 2008 – 2 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego. Jastarnia
  • XI 2007 – II Międzynarodowe Sympozjum Złamania dalszego końca kości promieniowej, od świeżych złamań do zmian zwyrodnieniowych
  • IV 2007 – 1 Spotkanie na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego. Jastarnia
  • X 2006 – International Sympodium Elbow Pathology- Current Methods of Treatment
  • IX 2006 – XXXVI Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Katowice
  • XII 2004 – Zakażenia nieswoiste w obrębie narządu ruchu. Akademia Medyczna, Warszawa
  • X 2004 – Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy
  • XII 2003 – Jubileuszowy Kongres Naukowy z Okazji 75-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Warszawa