• Leczenie chorób w zakresie skóry stóp i płytki paznokciowej.
 • Warszawa, ul. Kondratowicza 45 lok. 3
 • W trakcie nauki brałam udział w szkoleniach organizowanych przez uczelnię z udziałem niemieckich podologów. Odbyłam praktyki studenckie na w/w uczelni pod okiem instruktorów.Uczestniczyłam w szkoleniach podologicznych organizowanych przez firmę Top Cosmetic w Warszawie. Również brałam udział w Kongresach Podologicznych Estetyka Manus (VII-2011, VIII-2012, Estetyka Manus 2013-IX Kongres Podologiczny.

  Szkolenia, Staże i Konferencje:

  • W trakcie nauki udział w szkoleniach organizowanych przez uczelnię z udziałem niemieckich podologów. Odbycie praktyki studenckie na w/w uczelni pod okiem instruktorów.Uczestnictwo w szkoleniach podologicznych organizowanych przez firmę Top Cosmetic w Warszawie. Udział w Kongresach Podologicznych Estetyka Manus (VII-2011, VIII-2012, IX-2013)
  • 08.02.2014 uczestniczenie w konferencji „Leczenie ran przewlekłych.” organizowanej przez MEDUCARE w Otrebusach k. Warszawy.
  • 08.03.2014 uczestniczenie w konferencji „Podologia. Pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja stopy chorej, ZSC.” organizowanej przez MEDUCARE w Otrebusach k.Warszawy
  • 18.01.2015 dyplom uczestnictwa w Szkoleniu „Pasywny trening układu krążenia. Metoda Schiele i jej znaczenie terapeutyczne” Centrum Podologiczne Na Zdrowiu Łódź.
  • 14.03.2015 udział w Konferencji Szkoleniowe „Zdrowe stopy.” w Białymstoku organizowana przez Oddział Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
  • 17.03.2015 „Szkolenie – Współpraca podologa z chirurgiem i pielęgniarką zabiegową w zakresie opieki wielodyscyplinarnej nad pacjentem z raną przewlekłą” w Warszawie organizowane przez Przychodnię Lekarsko-Podologiczno-Rehabilitacyjną PODOS.
  • „Podologia w praktyce. Łączą nas stopy” – konferencja podologiczna Warszawa
  • 24.01.15 „Diabetologia” – warsztaty dla pielęgniarek diabetologicznych. Nowe spojrzenie na diabetologię w pielęgniarstwie, położnictwie i naukach pokrewnych. 24.01.15 Warszawa
  • 2015 – artykuł w 6/2015 (103) Les Nouvelles Esthetique „Uwaga:zmiany płytki paznokciowej cz.1”.
  • 2015 – wystąpienie na 32 Kongresie LNE w Krakowie i wygłoszenie wykładu „Zmiany zabarwienia płytki paznokciowej”.
  • 04.07.2015 udział w warsztatach podologicznych „ORA – klamry korygujące wrastające paznokcie”
  • 12.09.2015 udział w rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Wiecha na Targówku
  • 18-19.09.2015 udział w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2015 w Łodzi. Deformacje i dolegliwości stóp, diagnostyka, profilaktyka i nowoczesne metody leczenia
  • 04.10.2015 udział w Pikniku organizowanym  w Ogrodzie Saskim z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
  • 24-25.10.2015 Warszawa, udział w spotkaniu z Panem A. Greppmayr organizowanym przez Podomed. Przedstawiona została marka kosmetyków Callusan oraz odbyły się zajęcia praktyczne dotyczące rekonstrukcji paznokci za pomocą Unguisan Classic
  • 8.11.2015 udział w II Seminarium Podologicznym Ruck. Temat: Ortonyksja-wrastające i wkręcające paznokcie
  • 09.01.2016 udział w III spotkaniu z cyklu „Podologia w praktyce” Temat przewodni: „Hiperkeratozy: charakterystyka, różnicowanie, metody usuwania”.

  Doświadczenie:

  • od 01.06.1999 – pielęgniarka
  • 2009-2012 studia licencjackie, kierunek Kosmetologia ze specjalizacją Podologia – Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.
  • 12.12.2012 obrona z uzyskaniem oceny bardzo dobrej i tytułu kosmetolog-podolog.
  • 1.03-30.11.2013 praca jako kosmetolog-podolog w Ce-Ce Beauty Clinic ul. Sułkowicka 2/4 00-746 Warszawa
  • 16.03.2013 ukończenie indywidualnego szkolenia „Metody korekcji wrastających paznokci przy użyciu klamer” organizowane przez Instytut Kosmetologii Stosowanej w Warszawie
  • 07.10.2013 otrzymanie dyplomu od władz uczelni z wyrazami uznania za bardzo dobre wyniki w nauce.
  • od 1.10.2013 praca na stanowisku podologa w Poradni Chorób Stopy, ul. Kondratowicza 45 lok.3, Warszawa
  • 05.2014 publikacja artykułu w 5/2014 (96) Les nouvelles esthetiques „Na obcasach”
  • 05.2014 publikacja artykułu w 6/2014 (97) Les nouvelles esthetiques „But doskonały”
  • 02.2015 publikacja artykułu w 2/2015 (99) Les nouvelles esthetique „Podologia pediatryczna”
  • 05.2015 publikacja na portalu Twoja Podologia opisu przypadku „Diabetyk a hiperakeratozy”
  • 03.2015 (100) Les nouvelles esthetique „Barwy ochronne”
  • 10.01.2015 certyfikat uczestnictwa w spotkaniu podologicznym „Podologia w praktyce – Łączą nas stopy” w Warszawie organizowanej przez portal Twoja Podologia i Kerpro.
  • 24.01.2015 „Diabetologia-warsztaty dla pielęgniarek diabetologicznych. Nowe spojrzenie na diabetologię w pielęgniarstwie, położnictwie i naukach pokrewnych” – warsztaty w Warszawie organizowane przez PFED Polska Federacja Edukacji w Diabetologii.
  • 17.05.2015 udział w II Konferencji medyczno-podologicznej „Medyczne strona podologii”
  • 13.06.2015 uczestnictwo w II spotkaniu „Podologia w praktyce. Problemy paznokci występujące w praktyce podologicznej”. Warszawa
  • 01.05.2015 artykuł w 5/2015 (102)  Les nouvelles esthetique pt.: „Diagnostyka zmian chorobowych paznokci”

  Rozwój osobisty:

  • 09.08.2016 gość audycji na żywo „Dajesz radę” w Polskim Radiu program 4 „Wszystko o zdrowiu i szczęściu stóp”
  • 31.07.2016 udział w szkoleniu „Rogowiec dłoni i stóp w gabinecie podologicznym”
  • – artykuł mojego autorstwa oraz Kai Nowickiej i Michała Grzesiuka w 3/2016 (106) Les nouvelles esthetique „Łączymy siły: podolog i fizjoterapeuta kontra hiperkeratozy”
  • – artykuł mojego autorstwa w 1/2016 (104) Les nouvelles esthetique „Uwaga:zmiany płytki paznokciowej cz.2”
  • 09.01.2016 udział w III spotkaniu z cyklu „Podologia w praktyce” Temat przewodni: „Hiperkeratozy: charakterystyka, różnicowanie, metody usuwania”.
  • 15.11.2015 wystąpienie na 32 Kongresie LNE w Krakowie i wygłoszenie wykładu „Zmiany zabarwienia płytki paznokciowej”.
  • – artykuł mojego autorstwa w 6/2015 (103) Les nouvelles esthetique „Uwaga:zmiany płytki paznokciowej cz.1”.
  • 24-25.10.2015 udział w spotkaniu organizowanym przez Podomed a twórcą Callusal Panem Andreasem Greppmayerem, udział w warsztatach rekonstrukcji płytek paznokciowych metodą Unguisan.
  • 18.11.2015 udział w II Seminarium Podologicznym Ruck. Temat: Ortonyksja-wrastające i wkręcające paznokcie.
  • 04.10.2015 udział z ramienia Poradni Chorób Stopy w Pikniku organizowanym w Ogrodzie Saskim z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
  • 18-19.09.2015 udział w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2015 w Łodzi. Deformacje i dolegliwości stóp, diagnostyka, profilaktyka i nowoczesne metody leczenia.
  • 12.09.2015 udział z ramienia Poradni Chorób Stopy w rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Wiecha na Targówku.
  • – artykuł mojego autorstwa w 5/2015 (102) Les nouvelles esthetique „Diagnostyka zmian chorobowych paznokci”.
  • 04.06.2015 Warszawa, udział w szkoleniu z klamer ORA, wykłady i praktyka organizowane przez KERPRO.
  • 28.06.2015 Łódź, uczestnictwo w I seminarium podologicznym firmy RUCK.
  • 25.06.2015 Warszawa, udział w szkoleniu korekcji wrastających paznokci za pomocą metody Arkady.
  • 13.06.2015 uczestnictwo w II Spotkaniu „Podologia w praktyce”. Problemy paznokci spotykane w praktyce podologicznej. Organizowane przez KERPRO w Warszawie.
  • 17.05.2015 udział w II konferencji Medyczno-Podologicznej „Medyczna strona podologii” organizowanej przez PODOEXPERT.
  • – artykuł mojego autorstwa w 3/2015 (100) Les nouvelles esthetique „Barwy ochronne”.
  • – publikacja na portalu Twoja Podologia opisu przypadku „Diabetyk a hiperakeratozy”.
  • 17.03.2015 „Szkolenie ? Współpraca podologa z chirurgiem i pielęgniarką zabiegową w zakresie opieki wielodyscyplinarnej nad pacjentem z raną przewlekłą” w Warszawie organizowane przez Przychodnię Lekarsko-Podologiczno-Rehabilitacyjną PODOS.
  • 14.03.2015 udział w Konferencji Szkoleniowe „Zdrowe stopy?” w Białymstoku organizowanej przez Oddział Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskie Towarzystwo Podologiczne, Katedrę Inzynierii Materiałowej i Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
  • – artykuł mojego autorstwa w 2/2015 (99) Les nouvelles esthetique „Podologia pediatryczna.”
  • 18.01.2015 udział w szkoleniu „Pasywny trening układu krążenia. Metoda Schiele i jej znaczenie terapeutyczne” Centrum Podologiczne Na Zdrowiu Łódź.
  • 24.01.2015 udział w konferencji „Diabetologia-warsztaty dla pielęgniarek diabetologicznych. Nowe spojrzenie na diabetologię w pielęgniarstwie, położnictwie i naukach pokrewnych.” W Warszawie, warsztaty organizowane przez PFED Polska Federacja Edukacji w Diabetologii.
  • 10.01.2015 udział w spotkaniu podologicznym „Podologia w praktyce. Łączą nas stopy” w Warszawie organizowanej przez portal Twoja Podologia i KERPRO.
  • – artykuł mojego autorstwa w 6/2014 (97) Les nouvelles esthetiques „But doskonały”.
  • – artykuł mojego autorstwa w 5/2014 (96) Les nouvelles esthetiques „Na obcasach”.
  • 08.03.2014 uczestnictwo w konferencji „Podologia. Pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja stopy chorej, ZSC.” organizowanej przez MEDUCARE w Otrebusach k. Warszawy.
  • 08.02.2014 uczestnictwo w konferencji „Leczenie ran przewlekłych.” organizowanej przez MEDUCARE w Otrebusach k. Warszawy.
  • od 1.10.2013 zaczęłam pracę na stanowisku podologa w Poradni Chorób Stopy, ul. Kondratowicza 45 lok.3, Warszawa.
  • 07.10.2013 otrzymałam dyplom od władz uczelni z wyrazami uznania za bardzo dobre wyniki w nauce.
  • 16.03.2013 ukończenie indywidualnego szkolenia „Metody korekcji wrastających paznokci przy użyciu klamer” organizowane przez Instytut Kosmetologii Stosowanej w Warszawie.
  • 1.03-30.11.2013 pracowałam jako kosmetolog-podolog w Ce-Ce Beauty Clinic w Warszawie.
  • 12.12.2012 obrona z uzyskaniem oceny bardzo dobrej i tytułu kosmetolog-podolog.
  • 2009-2012 studia licencjackie, kierunek Kosmetologia ze specjalizacją Podologia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie.